Dokumenty traktowane na równi z fakturami

Autor: Styczyński Rafał
Data: 06-12-2012 r.

Poza fakturami istnieją też dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT. Ważne jest jednak, by zawierały inne wymagane przepisami elementy.

Kwestię dokumentów traktowanych na równi z fakturami reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) Wskazane rozporządzenie za fakturę uznaje również:

 • bilety jednorazowe uprawniające do przejazdów na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:
  a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  b) numer i datę wystawienia biletu,
  c) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  d) kwotę należności wraz z podatkiem,
  e) kwotę podatku;
 • dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:
  a) określenie usługodawcy i usługobiorcy,
  b) numer kolejny i datę ich wystawienia,
  c) nazwę usługi,
  d) kwotę, której dotyczy dokument;
 • dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:
  a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  b) numer kolejny i datę wystawienia,
  c) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,
  d) kwotę należności wraz z podatkiem,
  e) kwotę podatku;
 • rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4, 5, 7-14, 16-20 i 22.

Za fakturę uznaje się dokument VAT dotyczący usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawiany za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli zawiera co najmniej następujące dane:

 1. określenie usługobiorcy i usługodawcy;
 2. informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy;
 3. datę wystawienia;
 4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
 5. stawkę podatku;
 6. kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 7. łączną kwotę należności wraz z podatkiem;
 8. kwotę podatku.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31106 )
Array ( [docId] => 31106 )