Możliwe jest przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Data: 08-01-2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej. Nowe rozporządzenie liberalizuje obowiązujące do końca 2012 r. wymogi w zakresie sposobu dokonania przez odbiorcę faktury akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej, które zostaną otrzymane przez niego wyłącznie w formie elektronicznej.

Obecnie nie ma już obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu (w formie pisemnej lub elektronicznej), pozostawiając te kwestie umowie między podatnikami. W związku z tym za akceptację można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną np. ustnie, której efektem będzie np. przyjęcie przez podatnika otrzymanej w formie elektronicznej faktury do realizacji, w tym do uregulowania płatności z niej wynikającej.

Nowością w stosunku do starego rozporządzenia jest doprecyzowanie możliwych sposobów zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści faktury oraz jej czytelności poprzez wskazanie dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury, będą zachowane w szczególności w przypadku wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są zobowiązani do przechowywania faktur przesłanych drogą elektroniczną, na terytorium kraju. Podatnicy będą mogli przechowywać te faktury poza terytorium kraju, analogicznie do zasad obowiązujących na podstawie nieaktualnego już rozporządzenia z 17 grudnia 2010 r., jeżeli faktury będą przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp do nich on-line.

Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje ważność na potrzeby stosowania nowego rozporządzenia. Dotyczy to akceptacji wyrażonych na podstawie rozporządzenia z 17 grudnia 2010 r., jak również rozporządzenia z 14 lipca 2005 r.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).

Autor: Bogdan Świąder, specjalista z zakresu prawa podatkowego
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31117 )
Array ( [docId] => 31117 )

Array ( [docId] => 31117 )