Prezydent podpisał ustawę dotyczącą FATCA

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 08-05-2015 r.

Polska wymieni się informacjami podatkowymi ze Stanami Zjednoczonymi. Podpisana bowiem, przez prezydenta ustawa zakłada, że polskie instytucje finansowe będą musiały przekazywać do USA dane o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to amerykańska ustawa o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o rachunkach zagranicznych. Jej celem jest uszczelnienie  amerykańskiego systemu podatkowego. Przepisy te zobowiązują zagraniczne instytucje finansowe (w tym też polskie np. polskie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) do informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników / obywateli USA.

 

Amerykańska ustawa przewiduje, że instytucja finansowa, która nie wywiąże się z obowiązków informacyjnych zostanie na podstawie FATCA obciążona potrąceniem podatku w wysokości 30% od dochodu ze źródeł z USA.

Głównym celem obowiązującej od 28 marca 2010 r. w Stanach Zjednoczonych ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych  (FIF) do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową (IRS), zobowiązujących do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami tego kraju, dla celów weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych. 

Intencją FATCA jest zapobieżenie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

Polsko-amerykańska umowa zawiera m.in. zakres i terminy przekazywania informacji, sposób identyfikacji rachunków posiadanych przez amerykańskich rezydentów podatkowych oraz katalog podmiotów (np. fundusze emerytalne) i produktów finansowych, które będą wyłączone spod obowiązku przekazywania informacji. Przepisy umowy będą dotyczyć głównie banków, funduszy inwestycyjnych i powierniczych oraz zakładów ubezpieczeń.

Do tej pory porozumienie międzyrządowe z USA podpisało ponad 50 krajów. Wśród nich m.in.: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37116 )
Array ( [docId] => 37116 )

Array ( [docId] => 37116 )