Sprawozdanie finansowe trzeba także złożyć do urzędu skarbowego

Data: 26-03-2015 r.

Za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego grozi podatnikowi grzywna. Kara finansowa została wprowadzona w przepisach obowiązujących od początku roku.  

Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b, który przewiduje, że niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Grzywna może wynieść od 175 złotych do nawet 35.000 złotych.

 

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy często zapominają o dopełnieniu tej formalności. Dotychczas urzędy skarbowe nie dysponowały paragrafem, który umożliwiłby im skuteczne wyegzekwowanie od podatników przestrzegania obowiązku. Czasem wzywano podatników do złożenia sprawozdania w ramach czynności sprawdzających, wykorzystując przy tym art. 83 Kodeksu karnego skarbowego. Podatnicy muszą pamiętać, że sprawozdanie składać należy zarówno do rejestru sądowego, jak i do urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są między innymi spółki handlowe - zarówno osobowe (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska), jak i kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna, w tym również w organizacji), a także inne osoby prawne oraz spółki cywilne.

W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, sprawozdanie finansowe sporządza się, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Termin złożenia dokumentów do urzędu będzie różny w zależności od rodzaju podmiotu i od przyjętego roku obrotowego. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania - zatem do 30 kwietnia każdego roku.

Z kolei zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia na który zostało sporządzone.

W spółkach kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w formie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia).

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie wspólników najpóźniej do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni powinno być złożone (wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe) do urzędu skarbowego.

Dominika Kupisz, adwokat, kancelaria podatkowa Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36784 )
Array ( [docId] => 36784 )