Sprawozdanie finansowe trzeba także złożyć do urzędu skarbowego

Data: 26-03-2015 r.

Za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego grozi podatnikowi grzywna. Kara finansowa została wprowadzona w przepisach obowiązujących od początku roku.  

Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b, który przewiduje, że niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Grzywna może wynieść od 175 złotych do nawet 35.000 złotych.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy często zapominają o dopełnieniu tej formalności. Dotychczas urzędy skarbowe nie dysponowały paragrafem, który umożliwiłby im skuteczne wyegzekwowanie od podatników przestrzegania obowiązku. Czasem wzywano podatników do złożenia sprawozdania w ramach czynności sprawdzających, wykorzystując przy tym art. 83 Kodeksu karnego skarbowego. Podatnicy muszą pamiętać, że sprawozdanie składać należy zarówno do rejestru sądowego, jak i do urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są między innymi spółki handlowe - zarówno osobowe (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska), jak i kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna, w tym również w organizacji), a także inne osoby prawne oraz spółki cywilne.

Termin złożenia dokumentów do urzędu będzie różny w zależności od rodzaju podmiotu i od przyjętego roku obrotowego. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania - zatem do 30 kwietnia każdego roku.

Z kolei zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

W spółkach kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w formie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia).

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie wspólników najpóźniej do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni powinno być złożone (wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe) do urzędu skarbowego.

Dominika Kupisz, adwokat, kancelaria podatkowa Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36784 )
Array ( [docId] => 36784 )

Array ( [docId] => 36784 )