Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 03.04.2019
  Zmiany w Ordynacji podatkowej 2020
  Od przyszłego roku zostanie dodany przepis, który nałoży obowiązek informowania przez urzędników o danych personalnych świadka wezwanego do złożenia zeznań oraz wskazania okoliczności, na jaką dowód ten ma zostać przeprowadzony.Nowelizacja doprecyzowuje regulację, która dotyczy zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 03.04.2019
  Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje wiele istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania egzekucyjnego w administracji.Wprowadzenie zmian pozwoli na skrócenie czasu trwania postępowania egzekucyjnego. Obecne przepisy są na tyle zawiłe i niejednoznaczne, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 03.04.2019
  Co się zmieni w kontroli podatkowej od 2020 roku
  W przepisach nowej Ordynacji podatkowej będą dwa dodatkowe cele dokonania czynności sprawdzających, ale też możliwość uproszczonej korekty deklaracji z urzędu przy kwocie do 5 tys. zł.Po zmianach urzędy skarbowe będą dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu: 1) sprawdzenie terminowości:a) składania deklaracji oraz informacji o prowadzonej ewidencji, b) wpłacania podatków, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 03.04.2019
  Uwaga na zmiany w Kodeksie karnym skarbowym
  Planowana nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego wpisuje się w tendencję uszczelniania systemu podatkowego. Z założenia zmiany mają bowiem prowadzić do lepszego zabezpieczenia interesów finansowych budżetu państwa. Poznaj planowane zmiany w Kodeksie karnym skarbowym.Czynny żalJedną z istotniejszych nowości jest ograniczenie instytucji czynnego żalu (art. 16 kks). Obecnie często brak ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 27.07.2018
  Wkrótce podatników czeka kolejna nowelizacja Ordynacji podatkowej
  Nowe przepisy zakładają, że w przypadku blokady rachunku na 72 godzin, podatnik nie będzie mógł tego zaskarżyć. Czytaj więcej o zmianach w Ordynacji podatkowej.Zmiany przewidziane w ustawie (która czeka na podpis prezydenta) dotyczą blokowania rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych i podyktowane zostały niedawnym wejście przepisów dotyczących podzielonej płatności (split ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 04.06.2018
  Pamiętaj o zmianach w JPK od 1 lipca 2018 r.
  Od 1 lipca br.  mikro-, małe i średni przedsiębiorcy będą mieć  obowiązek przekazywania danych księgowych w formie JPK  na żądanie organu podatkowego.Od początku lipca br. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej  w razie żądania organów podatkowych, będą mieli obowiązek ich przekazania, będą też musieli przekazać dowody księgowe.JPK ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 15.12.2017
  Przesyłanie plików JPK na dyspozycję organów podatkowych – ważny obowiązek
  Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą posiadali obowiązek, aby przekazywać na roszczenie urzędu skarbowego części bądź całości ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci plików JPK. Za jaki okres mają być przekazywane treści? Posiadamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie.Problem: Prowadzę firmę jednoosobową KPiR VAT. Od 1 lipca 2018 r. należy  przekazywać ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 18.06.2017
  Klauzula unikania opodatkowania - dowiedz się jak się uchronić przed jej zastosowaniem
  Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Klauzula to narzędzie, które pozwala oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Co będzie sprawdzać organ podatkowy?Klauzula może być zastosowana w odniesieniu do czynności dokonywanych w celu osiągnięcia ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 08.06.2017
  Zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych – zapamiętaj szczegóły
  Pierwszego czerwca weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co to w praktyce dla Ciebie oznacza.Co się zmieniłoPodatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 08.06.2017
  Przedsiębiorco! Dobowe wyciągi z rachunków – sprawdź co zmieni się od 1 września 2017r.
  Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obowiązek codziennego przesyłania pliku JPK_WB (wyciąg bankowy) o strukturze XML szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Taki obowiązek będzie dotyczył dużych, małych i średnich przedsiębiorców. Pozwoli to organom podatkowym śledzić konta przedsiębiorców. Sprawdź więcej.Projekt z 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa ...