Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 27.07.2018
  Wkrótce podatników czeka kolejna nowelizacja Ordynacji podatkowej
  Nowe przepisy zakładają, że w przypadku blokady rachunku na 72 godzin, podatnik nie będzie mógł tego zaskarżyć. Czytaj więcej o zmianach w Ordynacji podatkowej.Zmiany przewidziane w ustawie (która czeka na podpis prezydenta) dotyczą blokowania rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych i podyktowane zostały niedawnym wejście przepisów dotyczących podzielonej płatności (split ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 04.06.2018
  Pamiętaj o zmianach w JPK od 1 lipca 2018 r.
  Od 1 lipca br.  mikro-, małe i średni przedsiębiorcy będą mieć  obowiązek przekazywania danych księgowych w formie JPK  na żądanie organu podatkowego.Od początku lipca br. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej  w razie żądania organów podatkowych, będą mieli obowiązek ich przekazania, będą też musieli przekazać dowody księgowe.JPK ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 15.12.2017
  Przesyłanie plików JPK na dyspozycję organów podatkowych – ważny obowiązek
  Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą posiadali obowiązek, aby przekazywać na roszczenie urzędu skarbowego części bądź całości ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci plików JPK. Za jaki okres mają być przekazywane treści? Posiadamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie.Problem: Prowadzę firmę jednoosobową KPiR VAT. Od 1 lipca 2018 r. należy  przekazywać ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 18.06.2017
  Klauzula unikania opodatkowania - dowiedz się jak się uchronić przed jej zastosowaniem
  Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Klauzula to narzędzie, które pozwala oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Co będzie sprawdzać organ podatkowy?Klauzula może być zastosowana w odniesieniu do czynności dokonywanych w celu osiągnięcia ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 08.06.2017
  Zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych – zapamiętaj szczegóły
  Pierwszego czerwca weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co to w praktyce dla Ciebie oznacza.Co się zmieniłoPodatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 08.06.2017
  Przedsiębiorco! Dobowe wyciągi z rachunków – sprawdź co zmieni się od 1 września 2017r.
  Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obowiązek codziennego przesyłania pliku JPK_WB (wyciąg bankowy) o strukturze XML szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Taki obowiązek będzie dotyczył dużych, małych i średnich przedsiębiorców. Pozwoli to organom podatkowym śledzić konta przedsiębiorców. Sprawdź więcej.Projekt z 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 29.05.2017
  Uprawnienia kontrolne dla urzędników
  Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Sprawdź, kiedy urzędnicy przyjdą bez zapowiedzi.Walka z wyłudzeniami VAT – możliwości Krajowej Administracji SkarbowejSzef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:KAS) będzie mógł zlecić blokadę rachunku bankowego podatnika ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 24.05.2017
  Kontrola JPK. Błędy popełniane przez podatników – poznaj je i sprawdź jak ich uniknąć
  Nastąpiło zweryfikowanie przesyłanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach e-kontroli plików JPK_VAT według schematu XML i wykazano niezgodności. Podatnicy muszą sprawdzić pliki oraz dokonać korekty deklaracji VAT i plików JPK_VAT za dany okres. Poszerz swoją wiedzę.Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 18.05.2017
  Co powinieneś zrobić z kasą fiskalną nieużywaną przez kilka lat
  Jeśli kasa nie może pracować w trybie fiskalnym, to należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, a także wniosek o jej wyrejestrowanie. Obowiązki te nie są jednak sankcjonowane, co oznacza, że ich niespełnienie nie rodzi negatywnych konsekwencji dla podatników.Problem: Podatnik wykonujący usługi szkoleniowe dla firm musiał kupić ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 21.04.2017
  Zobacz, czy organy podatkowe stosują klauzulę „in dubio pro tributario”
  Grant Thornton opublikował raport dotyczący tego, jak organy podatkowe stosowały klauzulę „in dubio pro tributario”. Poznaj wyniki tego raportu.Brak interpretacji Według obliczeń Grant Thornton na podstawie bazy Ministerstwa Finansów, w całym 2016 r. wydano 33,7 tys. interpretacji  podatkowych. W 262 przypadkach podatnicy – występując  o interpretację – wnioskowali o zastosowanie ...