Akcyza na węgiel może być kosztem

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 04-12-2012 r.

Zapłacony podatek akcyzowy nie został wymieniony pośród kosztów niepodatkowych. Akcyza na węgiel może zatem stanowić koszt podatkowy, o ile będzie odpowiednio udokumentowany.

Aby można było mówić o koszcie podatkowym wydatek musi spełniać następujące warunki:

  • mieć związek przyczynowo-skutkowy z osiąganiem lub zabezpieczeniem przychodów w działalności,
  • być odpowiednio udokumentowany,
  • nie zostać zaliczony do kosztów niepodatkowych wymienionych w art. 23 ust. 1 updof.

Koszty niepodatkowe

Kosztami uzyskania przychodów nie są natomiast:

  • straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz
  • podatek akcyzowy od tych ubytków, które nie są kosztami uzyskania przychodów.

Liczy się moment osiągnięcia przychodu

W celu określenia momentu zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych należy ustalić, czy jest to koszt bezpośredni, czy też pośredni.

Kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Do tego rodzaju wydatków zalicza się m.in. koszt nabycia i wytworzenia jednostki towaru, także podatek akcyzowy.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie opowiedział się za tym, by traktować akcyzę jako koszt podatkowy bezpośrednio związany z przychodami (interpretacja z 30 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-396/10-5/PS).

 

U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Moment ujęcia kosztu bezpośredniego w kosztach podatkowych jest zależny od momentu osiągnięcia odpowiadających mu przychodów. W związku z tym, akcyza jako koszt powinna zostać ujęta w kosztach w miesiącu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży węgla.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1, ust. 5, ust. 6, art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31292 )
Array ( [docId] => 31292 )

Array ( [docId] => 31292 )