Dotacja a limit zwolnienia

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 30-09-2012 r.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT, czasami korzystają z różnych form pomocy w tym dotacji. Powstaje wówczas pytanie czy otrzymaną kwotę dotacji należy liczyć do limitu zwolnienia podmiotowego?

Stosownie do art. 29 ust. 1 uptu, podstawą opodatkowania jest obrót,. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Przepis ten oznacza zatem, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Podstawą zatem oceny zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jest stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi.

Podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje (subwencje lub inne dopłaty), które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług i mają bezpośredni wpływ na cenę towarów lub świadczonych usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

Z uwagi na powyższe, kwota otrzymanej dotacji pozostaje bez wpływu na określenie limitu obrotu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy – uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku przez podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPP1/443-7/08-2/AT, z 20 marca 2008 r., gdzie czytamy:

„(…)Natomiast w przypadku otrzymania dotacji służącej pokryciu całości lub części kosztów ogólnej działalności podatnika, gdy nie istnieje możliwość bezpośredniego powiązania otrzymanego dofinansowania z ceną konkretnych dostaw towarów lub świadczenia konkretnych usług, wówczas brak jest podstaw do uznania, że taka dotacja podlega automatycznemu zaliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W omawianym przypadku wskazana dotacja ma charakter podmiotowy, gdyż służy jedynie do sfinansowania celów ogólnych przedsiębiorstwa i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym, nie uwzględnia się tego rodzaju dofinansowania przy wyliczaniu limitu obrotu na dany rok uprawniającego podatnika do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT (…)”.


Zobacz także:

Przedsiębiorcy a koszty autorskie

Stawka podatku od nieruchomości a okres zawieszenia

Obniżenie wartości środka trwałego

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31247 )
Array ( [docId] => 31247 )

Array ( [docId] => 31247 )