Komercyjne sporządzanie zeznań podatkowych bez zwolnienia z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Grzegorz Tomala
Data: 18-03-2015 r.

Podatnik świadczący usługi rachunkowo-księgowe, w tym sporządzanie jednorazowych zeznań podatkowych nie może zastosować podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach.

Jedną z sytuacji uniemożliwiających korzystanie ze zwolnienia z VAT jest świadczenie usług doradczych (art. 113 ust. ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Ustawa o VAT nie wyjaśnia co prawda co należy rozumieć przez „usługi doradcze”.  Definiując to pojęcie trzeba odwołać się do definicji słownikowych bądź do szczególnych przepisów normujących kwestię doradztwa.

Dyrektor Izby Skarbowej (interpretacja indywidualna nr IBPP1/443-932/14/AW) wyjaśnił, że czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in.:

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Sporządzanie jednorazowych zeznań podatkowych w oparciu o pojedyncze zlecenia, organ podatkowy zakwalifikował jako usługi doradztwa w rozumieniu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Wyklucza to, zdaniem organu, skarbowego, możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Z taką właśnie interpretacją Izby Skarbowej spotkał się przedsiębiorca, usługowo prowadzący księgi rachunkowe. W tamach prowadzonych usług, sporządza wypełnia także deklaracje podatkowe, włączając jednorazowe zeznania podatkowe.

Odwołując się do treści ustawy o doradztwie podatkowym trzeba jednak zauważyć, że wypełnienie deklaracji jest usługą doradztwa podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest sporządzane w ramach szerszej usługi księgowej, czy też na podstawie odrębnego zlecenia.

W interpretacji organ podatkowy całkowicie pominął słownikowe znaczenie pojęcia „doradztwa”, które obejmuje udzielanie porad, wskazanie sposobu postępowania w jakiejś sprawie. Natomiast wypełnianie deklaracji podatkowej jest zazwyczaj czysto technicznym działaniem polegającym na prawidłowym wypełnieniu formularza danymi przedstawionymi przez klienta.

Jedną z konsekwencji stanowiska Izby Skarbowej będzie objecie podatników wykonujących opisane usługi obowiązkiem ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) podatnicy świadczący usługi doradztwa nie mogą korzystać ze zwolnień z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

Grzegorz Tomala, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36732 )
Array ( [docId] => 36732 )