Kradzież kasy fiskalnej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Koszty zakupu kasy fiskalnej są w części refundowane przez fiskus. Jednocześnie w przypadku zwrotu wydatków poniesionych na kasę fiskalną na podatników nałożone są liczne obowiązki, m.in. używanie kasy przez 3 lata. Problem pojawia się w sytuacji gdy kasa zostanie skradziona przed upływem 3 lat.

W art. 111 ust 6 ustawy o VAT przewidziano przypadki, w których zachodzi konieczność zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot otrzymanych przez podatnika z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Obowiązek taki będzie występował, gdy podatnik w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestanie ich używania,
  • nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  • w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.

Zacytowany przepis nie zwalnia podatnika z obowiązku zwrotu do urzędu skarbowego kwot otrzymanych z tytułu zakupu kasy fiskalnej, w sytuacji gdy utrata kasy nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, niezawinionych, czyli np. w efekcie kradzieży.

Kradzież kasy rejestrującej - zgodnie z powołanymi przepisami - jest traktowana jako zaprzestanie jej używania. W konsekwencji Podatnik jest zobowiązany do zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, która podlegała odliczeniu od podatku.

 

Takie też jest stanowisko prezentowane przez organy podatkowe. Przykładem może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 13 października 2006 r. nr PI/443-33/06/Z/09, w której stwierdził, że:

"(...) Jak wynika z powyższej definicji, termin „zaprzestanie użytkowania” odzwierciedla sytuację, w jakiej znajduje się Wnioskujący, bez względu na to, czy zaprzestanie użytkowania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik zobowiązany jest zatem do zwrotu otrzymanej ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) zaprzestał użytkowania kasy fiskalnej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31188 )
Array ( [docId] => 31188 )