Limit zwolnienia VAT a czynności wykonywane poza terytorium RP

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej świadczą usługi poza terytorium Polski. Często są to podmioty korzystający ze zwolnienia z podatku VAT w Polsce. Powstaje wówczas pytanie czy do kwoty limitu zwolnienia VAT należy wliczyć wartości uzyskane z tytułu świadczenia usług poza Polską?

Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast przez sprzedaż ustawodawca rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z powyższego wynika, iż obrotu z tytułu usług świadczonych poza terytorium kraju nie wlicza się do kwoty limitu przychodów uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Reasumując, w przypadku gdy podatnik świadczy usługi tylko i wyłącznie poza terytorium Polski, nie powstanie dla niego obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Ponadto w sytuacji gdy przychody z działalności uzyskiwane są zarówno na terytorium kraju oraz na terytorium państwa trzeciego podatnik będzie zobowiązany jest dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, jednakże dopiero w momencie przekroczenia kwoty 150 000 zł. Przy obliczaniu ww. kwoty 150 000 zł należy mieć na uwadze fakt, iż nie wlicza się do niej obrotu z tytułu usług świadczonych poza terytorium Polski.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie z 14 lipca 2008 r., nr IBPP3/443-253/08/IK (KAN-3751/04/08/KAN-660/07/08), w którym czytamy: "(...) przez sprzedaż ustawodawca rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Z powyższego wynika, iż obrotu z tytułu usług świadczonych poza terytorium kraju nie wlicza się do kwoty limitu przychodów uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (...)".


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31256 )
Array ( [docId] => 31256 )

Array ( [docId] => 31256 )