Od 2014 r. usługodawca zdecyduje o powstaniu obowiązku podatkowego VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 19-12-2013 r.

Po zmianach w ustawie o VAT w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej 30. dnia od wykonania usługi. Moment wystawienia faktury nie będzie już podstawową zasadą determinującą powstanie obowiązku podatkowego, ale w niektórych przypadkach wciąż będzie decydował o tym, kiedy należy rozliczyć podatek.  

Sytuacja taka będzie miała miejsce m.in. w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3a ustawy o VAT), dla których obowiązek podatkowy powstaje obecnie z momentem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia od wykonania usługi.

Zasady te będą jednak decydowały o momencie powstania obowiązku podatkowego jedynie w sytuacji, gdy powstanie obowiązek wystawienia faktury na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy o VAT. Dotyczy to, w zasadzie świadczenia usług dla podatnika VAT, podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W konsekwencji wykonanie takich czynności dla osób fizycznych niebędących podatnikami, powinno być opodatkowane na zasadach ogólnych tj. z chwilą wykonania usługi (chyba że będą to usługi ciągłe).

Zarówno na gruncie obecnych jak i przyszłych regulacji obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej 30. dnia od wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Od 1 stycznia 2014 roku to usługodawca będzie mógł decydować o powstaniu obowiązku podatkowego (wystawiając fakturę w przewidzianym terminie) nie zaś usługobiorca dokonujący płatności za tę usługę.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów dotyczących obowiązku podatkowego, zostanie usunięty art. 19 ust. 14 ustawy o VAT, określający moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokumentowany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Jan Kolski, specjalista podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33553 )
Array ( [docId] => 33553 )