Opłacenie paliwa przez spółkę zagraniczną to nie transakcja łańcuchowa

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-10-2013 r.

Jeśli przyjeżdżająca do Polski zagraniczna firma transportowa tankuje paliwo, za które de facto płaci spółka z siedzibą poza Polską, świadcząca dla tych podmiotów takie usługi, to nie jest ona bezpośrednim dostawcą paliwa. W konsekwencji czynność ta nie jest opodatkowana w kraju. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2013 r. (I FSK 1365/12).

Spółka zajmuje się świadczeniem z terytorium Szwecji gdzie ma siedzibę, kompleksowych usług logistycznych dla przedsiębiorstw transportowych, operujących w różnych państwach. W ich skład wchodzi m.in.: organizowanie zabezpieczenia firmom transportowym w odniesieniu do możliwości nabywania paliwa i rozliczenie ze stacjami paliw tych zakupów (płatności). Usługi świadczone przez szwedzką spółkę pozostają w związku ze wykonywaniem przez jej kontrahentów usług transportowych.

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Polski polegającej na sprzedaży paliw płynnych. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił spółce prawa do zwrotu VAT zapłaconego w Polsce w cenie kupionego paliwa. Podatnik wniósł odwołanie, które nie zostało uwzględnione przez organ podatkowy drugiej instancji.

 

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (III SA/Wa 213/11) uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Podatnik złożył, więc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA nie zgodził się ze stanowiskiem sądu pierwszej instancji zdaniem, którego miała miejsce transakcja łańcuchowa na terenie Polski. Sąd uznał, że spółka podnosiła zarówno w postępowaniu przed organem podatkowym, jaki i przed sądem pierwszej instancji kwestie rozstrzygane w wyroku TSUE z 6 lutego 2003 r. w sprawie Auto Lease Holland BV (C-185/01). W wyroku tym Trybunał rozstrzygał m.in.: kwestię opodatkowania VAT dostawy paliwa w ramach umowy leasingu.

Choć wyrok dotyczył leasingu, to sentencja w nim zawarta może być – zdaniem NSA – odniesiona również do rozpatrywanej sprawy. W tym wyroku TSUE uznał bowiem, że jeżeli paliwo tankuje leasingobiorca, to nie dochodzi do dostawy paliwa przez leasingodawcę na rzecz tego leasingobiorcy. Leasingodawca nie nabywa prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Nie decyduje, bowiem ani o miejscu tankowania, ani o terminie i jakości kupowanego paliwa. Dostawy dokonane dla leasingodawcy mają, zatem charakter pozorny. Jedynym rzeczywistym nabywcą paliwa jest w tej sytuacji leasingobiorca.

W omawianej sytuacji przyjeżdżające do Polski zagraniczne firmy transportowe tankują paliwo w Polsce, a podmiotem finansującym tą operację jest spółka z siedzibą w Szwecji. Jednak to nie ona jest bezpośrednim dostawcą tego paliwa. Jest ona jedynie pewnego rodzaju pośrednikiem w transakcji. Sąd zaznaczył, że generalnie jej rola sprowadza się do finansowania całej tej operacji, którą realizuje dla przedsiębiorstwa przewozowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31493 )
Array ( [docId] => 31493 )

Array ( [docId] => 31493 )