Opodatkowanie czynności biegłego

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Kwestią budzącą niezwykłe wątpliwości jest opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłych podatkiem VAT. Od wielu lat podatnicy mają wątpliwości czy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie wykonywanych czynności czy też muszą wystawiać faktury za wykonywane usługi.

Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, są zwolnieni od podatku, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.

Jak widać podmiotom wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu VAT przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Jednak z tego prawa nie może korzystać każdy podatnik. Z tego zwolnienia nie można skorzystać w sytuacji świadczenia m.in. usług prawniczych, w zakresie doradztwa, jubilerskich.

Jak wskazują przywołane powyżej regulacje ustawodawca wyłączył możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia podmiotowego pewnej grupy podmiotów świadczących określone usługi. Przez pewien okres istniał spór czy czynności biegłego to czynności doradztwa. Jednak stwierdzić należy, iż czynności wykonywane przez biegłego sądowego nie mieszczą się w zakresie doradztwa, w konsekwencji należy uznać, że biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Stanowisko takie popierają również organy podatkowe w aktualnie wydawanych interpretacjach. Jak czytamy w piśmie z 8 kwietnia 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1-443-232/09-2/PR:

"(...) należy stwierdzić, że świadczenie usług na zlecenie sądów, mające charakter sporządzania opinii, niewątpliwie jest czynnością mieszczącą się w zakresie rzeczoznawstwa, jednakże usługi świadczone przez biegłego sądowego nie stanowią usług doradztwa, bowiem biegły sądowy „nie doradza” organowi prowadzącemu postępowanie, lecz tworzy jeden z dowodów mających istotne znaczenie w postępowaniu sądowym (...)".

Podobne stanowisko możemy odnaleźć w piśmie z 11 września 2006 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, nr PP-II-44081/25/IW/06, gdzie czytamy:

„(...) W związku z faktem, iż czynności wykonywane przez biegłych sądowych w postępowaniu sądowym na zlecenie sądu nie stanowią czynności z zakresu doradztwa, wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy, nie ma w stosunku do nich zastosowania. W ocenie organu odwoławczego biegły sądowy sporządzający opinie na zlecenie sądów wyłącznie w ramach wykonywanej osobiście działalności, z tytułu której przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (...)".


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31241 )
Array ( [docId] => 31241 )

Array ( [docId] => 31241 )