Opodatkowanie przekazania środków trwałych w zamian za udziały w spółce

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2015 r.

Przekazanie środków trwałych w zamian za udziały stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zapłaty nie można bowiem utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym, świadczenia rzeczowe to też wynagrodzenie.

Transakcja przekazania towarów w zamian za udziały może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spółce w odniesieniu do przekazywanych podatnikowi środków trwałych nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jest przez ustawodawcę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą.

W rozumieniu ustawy o VAT „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem: sprzedaż, zamianę, darowiznę czy przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Odpłatność czynności (dostawy towarów czy świadczenia usług) oznacza wykonanie tej czynności za wynagrodzeniem. Aby uznać daną czynność za odpłatną, konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia za dokonanie tych czynności. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Na skutek przekazania przez podatnika udziałów spółce między stronami zaistnieje więź o charakterze zobowiązaniowym. Spółka zobowiąże się przenieść na rzecz podatnika środki trwałe, a udziały, które nabędzie od podatnika, są wynagrodzeniem za tę czynność. Zaistnieje zatem bezpośredni związek między dostawą towarów – środków trwałych a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość wyrażalną w pieniądzu.

Transakcja taka nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli spółka wykorzystywała te środki trwałe do czynności opodatkowanych tym podatkiem.

A zatem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te czynności, gdy jest podatnikiem VAT czynnym, a przedmiotowe środki trwałe mają być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stefan Woliński, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37168 )
Array ( [docId] => 37168 )

Array ( [docId] => 37168 )