Opodatkowanie przekazania środków trwałych w zamian za udziały w spółce

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2015 r.

Przekazanie środków trwałych w zamian za udziały stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zapłaty nie można bowiem utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym, świadczenia rzeczowe to też wynagrodzenie.

Transakcja przekazania towarów w zamian za udziały może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spółce w odniesieniu do przekazywanych podatnikowi środków trwałych nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jest przez ustawodawcę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą.

W rozumieniu ustawy o VAT „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem: sprzedaż, zamianę, darowiznę czy przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Odpłatność czynności (dostawy towarów czy świadczenia usług) oznacza wykonanie tej czynności za wynagrodzeniem. Aby uznać daną czynność za odpłatną, konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia za dokonanie tych czynności. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Na skutek przekazania przez podatnika udziałów spółce między stronami zaistnieje więź o charakterze zobowiązaniowym. Spółka zobowiąże się przenieść na rzecz podatnika środki trwałe, a udziały, które nabędzie od podatnika, są wynagrodzeniem za tę czynność. Zaistnieje zatem bezpośredni związek między dostawą towarów – środków trwałych a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość wyrażalną w pieniądzu.

Transakcja taka nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli spółka wykorzystywała te środki trwałe do czynności opodatkowanych tym podatkiem.

A zatem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te czynności, gdy jest podatnikiem VAT czynnym, a przedmiotowe środki trwałe mają być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stefan Woliński, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37168 )
Array ( [docId] => 37168 )

Array ( [docId] => 37168 )