Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT, po spełnieniu pewnych warunków, ma prawo ponownie wybrać zwolnienie. Czasami przedsiębiorcy mają wątpliwości od kiedy można zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem VAT.

Ze zwolnienia z VAT korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy). Zwolnienie to przysługuje również podatnikom, którzy w trakcie roku rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających VAT. Na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających VAT jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje należy zauważyć, że prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to zwolnienie, pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej (bez podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy.

 

Podkreślić w tym miejscu należy, że powrót do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od 1 stycznia, nie jest tym samym możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 10 czerwca 2011 r. nr IPPP2/443-354/11-2/KG, w którym czytamy:

„(…) w związku z faktem, iż w miesiącu styczniu 2011 r. nadal była Pani zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie może Pani skorzystać ponownie ze zwolnienia w tym roku. W takiej sytuacji, skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2012 r., o ile zostaną spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z takiego zwolnienia, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31259 )
Array ( [docId] => 31259 )

Array ( [docId] => 31259 )