Sprawdź, jak zmieniły się wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K na 2019 rok

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 10-05-2019 r.

Z początkiem lutego weszły w życie przepisy zmieniające niektóre wzory deklaracji rozliczeniowych do celów VAT. Ich wdrożenie ma związek z nowymi regulacjami wprowadzającymi uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, dokonana mocą ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018, poz. 2244). W jej ramach dokonano m.in. zmian w przepisach regulujących zasady zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Zmiany te polegały w szczególności na uproszczeniu zasad ubiegania się o zwrot kwoty VAT naliczonego – poprzez wyłączenie konieczności składania w tym celu odrębnego wniosku – w odniesieniu do podatników:

  • dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i niedokonujących sprzedaży opodatkowanej (art. 87 ust. 5 ustawy o VAT),
  • niedokonujących w okresie rozliczeniowym m.in. czynności opodatkowanych na terytorium kraju(art. 87 ust. 5a ustawy o VAT).

 

Podobne uproszczenie przewidziano w odniesieniu do składania wniosków o przyspieszony zwrot podatku w terminie 25 dni (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT). Ustawodawca uznał bowiem, że składanie odrębnego wniosku w tych sprawach jest zbyteczne, ponieważ samo złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z określonym terminem zwrotu może być potraktowane jak wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu. Ewentualna weryfikacja zasadności zwrotu i tak wymaga (również w przypadku złożenia odrębnego wniosku) podjęcia czynności sprawdzających lub kontroli. Zatem obecnie samo złożenie takiej deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, tj. miesiąc bądź kwartał, jest traktowane jako wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu.  Co istotne, brak konieczności składania odrębnego wniosku o zwrot VAT obowiązuje od deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe przypadające po 31 grudnia 2018 r. W tej sytuacji zbędne stały się druki służące do składania takich wniosków wraz z deklaracjami, czyli odpowiednio VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku) i VAT-ZT  (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku).

Konieczne były nowe wzory

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT, konieczne stało się dostosowanie do nich formularzy rozliczeniowych VAT-7 i VAT-7K, poprzez wprowadzenie nowych ich wzorów. W tym celu zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Wspomniany akt prawny, który wszedł w życie 1 lutego 2019 r., wprowadził nowe wzory deklaracji, tj. VAT-7 (19) i VAT-7K (13). Zgodnie z jego przepisami, formularze w nowej wersji mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku, tj. odpowiednio za styczeń w przypadku deklaracji VAT-7 oraz za I kwartał tego roku – w odniesieniu do deklaracji VAT-7K.

Nowe wzory formularzy zastąpiły uprzednio obowiązujące w tym zakresie „druki”, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 856). Rozporządzenie to nie zostało jednak uchylone, a jedynie zmieniono treść załączników 1-3 do niego, poprzez wprowadzenie nowych wzorów, o których mowa. Szczegółowy opis pozycji, które uległy zmianie w stosunku do poprzednich wersji formularzy, podatnicy znajdą w uzasadnieniu do wskazanego wcześniej rozporządzenia zmieniającego.     

Co ze starymi formularzami?

Co ważne, jeżeli podatnik za styczeń bądź pierwszy kwartał 2019 roku rozliczył się na starszym, tj. dotychczas obowiązującym w tym zakresie formularzu, czyli  VAT-7 (18) bądź VAT-7K (12) – to nie będzie to miało dla niego negatywnych konsekwencji. Jak bowiem wynika z § 3 omawianego rozporządzenia zmieniającego z 21 stycznia 2019 r., wskazane formularze w poprzednich wersjach mogą być nadal stosowane z tym, że nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 roku (czy odpowiednio za grudzień bądź IV kwartał br.). W przepisie tym doprecyzowano zarazem, że w razie stosowania wspomnianych druków w starszej wersji, nie będzie konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ), tak samo jak wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT). Jest to więc rozwiązanie wychodzące naprzeciw przedsiębiorcom, z których wielu zapewne z niego skorzysta, oczywiście pod warunkiem, że wcześniej nie zostaną zlikwidowane deklaracje rozliczeniowe VAT. Już od dłuższego czasu bowiem Ministerstw Finansów zapowiada całkowite zastąpienie ich danymi z systemów informatycznych. Według najnowszych informacji płynących z resortu, wprowadzenie rozszerzonych raportów JPK_VAT, połączone ze zniesieniem tradycyjnych deklaracji w tym podatku, ma nastąpić już w lipcu br.     

   


Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41049 )
Array ( [docId] => 41049 )