Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 16.11.2020
  Od 2021 roku nowe przepisy w sprawie zwolnień z ewidencji na kasie rejestrującej
  Właśnie pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprawdź, co się zmieni.Od 28 grudnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niedawno pojawił się projekt zmian ...

  VAT i akcyza 09.07.2020
  Sprawdź, jak zmieniły się terminy zapłaty podatków
  Pandemia związana COVID-19 przesunęła terminy dotyczące wywiązania się z obowiązków podatkowych. Na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy?CIT i PITDo 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom: którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT (wskazani w art. 17 ust. ...

  VAT i akcyza 08.06.2020
  Od 1 lipca 2020 r. zmiany w podatkach dochodowych i w VAT
  Kolejna duża nowelizacja zmian podatkowych wejdzie w życie już od lipca. Zmiany dotyczą m.in. płatności na rachunki spoza białej listy. Sprawdź szczegóły.Biała lista podatników VATZ początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz Ordynacji podatkowej dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy ...

  VAT i akcyza 07.04.2020
  Tarcza antykryzysowa: Zmiany w VAT przesunięte na lipiec
  Obowiązek wysyłania JPK_VAT dla dużych podmiotów został przesunięty z kwietnia na lipiec, podobnie jak zmiany wprowadzające nową matrycę stawek VAT. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele ...

  VAT i akcyza 24.03.2020
  Sprawdź, jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadzi tarcza antykryzysowa
  Rząd przygotował projekt ustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys spowodowany koronawirusem. Zmiany zakładają m.in. przesunięcie na lipiec JPK_VAT dla dużych podmiotów, od lipca zostanie też wprowadzona nowa matryca stawek VAT.Na razie to tylko projekt, ustawą ma zająć się rząd na najbliższym posiedzeniu, glosowanie w sejmie ma odbyć się pod koniec tygodnia.JPK_VATOd ...

  VAT i akcyza 19.03.2020
  Już wiadomo, jaką stawką VAT objąć usługi obsługi wartości pieniężnych
  Od lat istnieją wątpliwości, co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj szczegóły. Czynności wchodzące w skład usług obsługi wartości pieniężnych Usługi obsługi wartości pieniężnych obejmują wszystkie lub tylko niektóre ...

  VAT i akcyza 19.03.2020
   Jak prawidłowo skorygować rozliczenia po wystawieniu błędnej faktury
  Księgowy, który w wystawionych dokumentach sprzedaży wykazał wyższą stawkę VAT, ma prawo do wystawienia faktury korygującej z właściwą wysokością podatku. Zobacz, jak zrobić to poprawnie. Podatnik VAT jest zobowiązany do wystawiania swoim kontrahentom (firmom) dokumentów sprzedaży, z kwotami netto oraz odpowiednią stawką podatku. Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Przygotuj się na nadchodzące zmiany w VAT
  Nowe zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur to jedna ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy z 4 lipca 2019 r. Zmian jest dużo, część z nich wchodzi w życie już po wakacjach.Celem wprowadzonych zmian, są regulacje mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Obowiązkowo split payment - zmiany już od listopada br.
  Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Obecnie korzystanie przez podatników z tego mechanizmu jest dobrowolne. Od 1 listopada 2019 r. ma się to zmienić.W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe.Będzie tak w przypadku dokonywania ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Resort finansów wyjaśnił, jak obecnie korzystać z ulgi na kasę
  Poznaj zasady dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online.Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) - zwana dalej „ustawą wprowadzającą”. Ustawa ta wprowadza do ustawy o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących. ...