Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 18.12.2017
  Obowiązująca kasa rejestrująca – dowiedz się czy musisz ją mieć od 2018 roku
  W nowym roku bez zmian pozostaje zwolnienie ze względu na wielkość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak poszerzony został katalog usług, które wymagają ewidencji na kasie. Poznaj lepiej nowe przepisy i bądź na bieżąco.W dniu 27 listopada br. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień ...

  VAT i akcyza 18.12.2017
  Odliczenie przez przedsiębiorcę VAT z faktury, na której podano inny adres niż ten gdzie sprzedawca prowadzi biznes
  Trybunał Uniijny orzekł, że sposób w jaki wystawiający fakturę podał adres, nie będzie stanowić decydującego warunku w celu odliczania VAT. Dowiedz się więcej.Zarys problemuW pierwszej sprawie wyrok dotyczył niemieckiej spółki, której urzędy skarbowe odmówiły możliwości odliczenia VAT faktur zawierających adres, pod którym z ich wystawcą można skontaktować się listownie, ...

  VAT i akcyza 18.11.2017
  Szanse JPK na zastąpienie deklaracji VAT-7
  W nowym 2018 roku JPK_VAT(3) będzie w podstawą budowania Centralnego Rejestru Faktur. Natomiast najnowsza  schema JPK_VAT w 2019 roku zastąpi deklaracje VAT-7. Poznaj więcej informacji o planowanych zmianach.JPK_VAT w 2018 roku, docelowo po objęciu obowiązkiem raportowania JPK_VAT przez wszystkich podatników, będzie podstawą budowy Centralnego Rejestru Faktur.Centralny Rejestr FakturBędzie ...

  VAT i akcyza 18.11.2017
  TSUE: Przydatność do spożycia, a stawka VAT
  Gdy data przydatności do spożycia, lub termin minimalnej trwałości ciastek i wyrobów ciastkarskich nie jest dłuższy niż 45 dni, to są one opodatkowane 8% stawką VAT. Na pozostałe wyroby stosuje się 23% stawkę VAT. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości zaświadcza, że jest to zgodne z dyrektywą unijną. Poznaj więcej szczegółów.Jak wyglądała sytuacja?Sprawa dotyczyła polskiej ...

  VAT i akcyza 09.11.2017
  Dokument przewozowy a preferencja w VAT. Sprawdź co oznacza jego brak
  Czy przedsiębiorcy, którzy nie posiadają dokumentu CMR, a zamiast tego mają inne potwierdzenia WTD, mogą skorzystać z prawa do zastosowania 0% VAT? Poznaj komentarz eksperta i stanowisko organów w tej sprawie.W sytuacji, gdy przedsiębiorcę nie ma dokumentu CMR, ale dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ma prawo do zastosowania 0% VAT – ...

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Świadczysz usługi jako wykonawca i podwykonawca? Co z fakturą?
  Przedsiębiorca, który jest podwykonawcą, wystawia fakturę „odwrotne obciążenie” bez VAT. Jeżeli fakturuje jako wykonawca, na rzecz inwestora, to wystawia fakturę z właściwą stawką VAT.Problem: Przedsiębiorca świadczy usługi zarówno jako podwykonawca. Sam też ma swoich podwykonawców. Kto według ustawy o VAT powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, a kto fakturę ...

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Czy fakturę korygującą ewidencjonujesz w rejestrze VAT i PKPiR?
  Przedsiębiorca, który otrzymał od klienta fakturę korygującą, nie musi wpisywać jej ani do rejestru VAT, ani PKPiR.Problem: Klient wystawił podatnikowi fakturę korygującą, gdzie zmienił własne dane adresowe. Czy podatnik musi fakturę korygującą VAT wpisać w rejestr VAT i PKPiR?Wyjaśnienie doradcy podatkowego: W mojej opinii, w takiej sytuacji faktury korygującej nie należy wpisywać ...

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Transakcje pomiędzy unijnymi podatnikami VAT. Jak je opodatkujesz?
  Jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.Problem: Właściciel firmy (podmiot A) jest polskim unijnym czynnym podatnikiem VAT. Kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są ...

  VAT i akcyza 01.08.2017
  Wykonujesz usługi na terenie UE? Sprawdź, co z deklaracją VAT-7
  Polski przedsiębiorca, który świadczy usługi na terenie UE, np. na terenie Niemiec, na rzecz osoby fizycznej, a VAT rozlicza w Niemczech, nie ujmuje tego zdarzenia w polskiej deklaracji podatkowej.Problem: Polski przedsiębiorca (osoba fizyczna, firma jednoosobowa zgłoszona do VAT i VAT-UE) świadczy usługę remontową domu na terenie Niemiec na rzecz osoby fizycznej, obywatela Niemiec, która ...

  VAT i akcyza 11.07.2017
  Konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki
  Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA ...