Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Przygotuj się na nadchodzące zmiany w VAT
  Nowe zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur to jedna ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy z 4 lipca 2019 r. Zmian jest dużo, część z nich wchodzi w życie już po wakacjach.Celem wprowadzonych zmian, są regulacje mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń ...

  VAT i akcyza 19.06.2019
  Zobacz, na jakie zmiany w VAT musisz się przygotować już od września
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, m.in. zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów Zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonówNajważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących ...

  VAT i akcyza 30.05.2019
  Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.
  W wykazie zostaną zamieszczone  dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.                     Ustawa z 12 kwietnia 2019 ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Jak rozliczyć w kosztach wartość pracy własnej wspólnika spółki osobowej
  W praktyce gospodarczej dosyć często spotykaną sytuacją jest świadczenie usług przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą na rzecz spółki osobowej. Kolejnym elementem jest posiadanie przez tę osobę statusu wspólnika tej spółki. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz takiego wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodu tego wspólnika, ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Poznaj najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
  Jeszcze w 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Mimo iż pierwsze przepisy weszły w życie już we wrześniu, większość z nich zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się dwie inne ustawy, które zmieniły zasady wprowadzone przez samą nowelę. Jakie ostatecznie zmiany wynikną dla ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Zakaz prowadzenia działalności wykluczy podmiot z kręgu podatników VAT
  Z początkiem bieżącego roku ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT, tudzież będzie zobligowany do usunięcia go z rejestru takich podatników.   Od 2 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła zmiany do przepisów obowiązujących w zakresie rejestrowania przedsiębiorców ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Sprawdź, jak zmieniły się wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K na 2019 rok
  Z początkiem lutego weszły w życie przepisy zmieniające niektóre wzory deklaracji rozliczeniowych do celów VAT. Ich wdrożenie ma związek z nowymi regulacjami wprowadzającymi uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, dokonana mocą ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ...

  VAT i akcyza 26.04.2019
  Uwaga! Nowe zasady korzystania z ulgi na kasę
  Od ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Czy skorzystasz z preferencji na zakup kasy online?Zmiany w uldze wynikające z ustawy o VATNa początkuprzypomnijmy o dwóch najważniejszych zmianach w zakresie ulgi na zakup kas wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o VAT. Pierwszą z nich jest ograniczenie możliwości korzystania z ulgi na zakup kas tylko w ...

  VAT i akcyza 05.04.2019
  Nowe zasady dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych. Poznaj przepisy wykonawcze w sprawie EMCS
  Już obowiązuje nowe rozporządzenie przygotowane przez resort finansów, które dotyczy danych oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych. Intencją jego autorów było uszczegółowienie kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie elektronicznych dokumentów e-DD. Z początkiem marca weszło w życie rozporządzenie ...

  VAT i akcyza 05.04.2019
  Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT od 1 czerwca 2019 r.
  Nie od kwietnia, jak wcześniej zapowiadano, lecz dopiero od 1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy w sprawie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej. Natomiast na nową matrycę stawek VAT przedsiębiorcy będą musieli zaczekać do przyszłego roku.   Wśród wielu zmian przepisów o VAT, które zostały bądź dopiero zostaną wprowadzone w 2019 roku – znajdują się również te, które ...