Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 07.04.2020
  Tarcza antykryzysowa: Zmiany w VAT przesunięte na lipiec
  Obowiązek wysyłania JPK_VAT dla dużych podmiotów został przesunięty z kwietnia na lipiec, podobnie jak zmiany wprowadzające nową matrycę stawek VAT. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele ...

  VAT i akcyza 24.03.2020
  Sprawdź, jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadzi tarcza antykryzysowa
  Rząd przygotował projekt ustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys spowodowany koronawirusem. Zmiany zakładają m.in. przesunięcie na lipiec JPK_VAT dla dużych podmiotów, od lipca zostanie też wprowadzona nowa matryca stawek VAT.Na razie to tylko projekt, ustawą ma zająć się rząd na najbliższym posiedzeniu, glosowanie w sejmie ma odbyć się pod koniec tygodnia.JPK_VATOd ...

  VAT i akcyza 19.03.2020
  Już wiadomo, jaką stawką VAT objąć usługi obsługi wartości pieniężnych
  Od lat istnieją wątpliwości, co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj szczegóły. Czynności wchodzące w skład usług obsługi wartości pieniężnych Usługi obsługi wartości pieniężnych obejmują wszystkie lub tylko niektóre ...

  VAT i akcyza 19.03.2020
   Jak prawidłowo skorygować rozliczenia po wystawieniu błędnej faktury
  Księgowy, który w wystawionych dokumentach sprzedaży wykazał wyższą stawkę VAT, ma prawo do wystawienia faktury korygującej z właściwą wysokością podatku. Zobacz, jak zrobić to poprawnie. Podatnik VAT jest zobowiązany do wystawiania swoim kontrahentom (firmom) dokumentów sprzedaży, z kwotami netto oraz odpowiednią stawką podatku. Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Przygotuj się na nadchodzące zmiany w VAT
  Nowe zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur to jedna ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy z 4 lipca 2019 r. Zmian jest dużo, część z nich wchodzi w życie już po wakacjach.Celem wprowadzonych zmian, są regulacje mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Obowiązkowo split payment - zmiany już od listopada br.
  Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Obecnie korzystanie przez podatników z tego mechanizmu jest dobrowolne. Od 1 listopada 2019 r. ma się to zmienić.W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe.Będzie tak w przypadku dokonywania ...

  VAT i akcyza 13.08.2019
  Resort finansów wyjaśnił, jak obecnie korzystać z ulgi na kasę
  Poznaj zasady dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online.Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) - zwana dalej „ustawą wprowadzającą”. Ustawa ta wprowadza do ustawy o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących. ...

  VAT i akcyza 19.06.2019
  Zobacz, na jakie zmiany w VAT musisz się przygotować już od września
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, m.in. zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów Zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonówNajważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących ...

  VAT i akcyza 30.05.2019
  Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.
  W wykazie zostaną zamieszczone  dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.                     Ustawa z 12 kwietnia 2019 ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Jak rozliczyć w kosztach wartość pracy własnej wspólnika spółki osobowej
  W praktyce gospodarczej dosyć często spotykaną sytuacją jest świadczenie usług przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą na rzecz spółki osobowej. Kolejnym elementem jest posiadanie przez tę osobę statusu wspólnika tej spółki. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz takiego wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodu tego wspólnika, ...