Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Skutki w VAT wycofania z działalności środków trwałych
  Czy przekazanie budynku wraz z wyposażeniem na cele osobiste podlega VAT? Sprawdźmy.Zagadnienie spornePodatnik działający w branży hotelarskiej kupił prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, budynek wczasowo-sanatoryjny wzniesiony na działce stanowiący odrębną nieruchomość oraz znajdujące się tam wyposażenie. W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2011 roku w ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Split payment będzie dla niektórych podatników obowiązkowy
   Komisja Europejska zgodziła się, na to, aby Polska miała prawo stosować obowiązkowy split payment. Czytaj więcej.Od 1 lipca 2018 r. w polskim systemie podatkowym istnieje mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm ten jest obecnie stosowany dobrowolnie, jeżeli chodzi o przepisy prawa, a teoretycznie decyzja o jego zastosowaniu spoczywa na nabywcy towarów czy usług. Polega ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Zbliża się koniec deklaracji VAT
  Resort finansów planuje połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.Niedawno resort finansów opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt ten przewiduje wiele ważnych dla podatników VAT zmian, w tym połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 2019 rok
  Przedstawiamy wybrane zmiany w VAT, jakie zostały wprowadzone wraz z początkiem 2019 roku. Zakres zmiany Czego dotyczy? Podwyższone stawki VAT W 2019 roku nadal są stosowane 8 i 23% stawki VAT oraz 7% stawka zryczałtowanego zwrotu podatku i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4%. Stawki VAT w wysokości 23 i 8% (jak również stawka ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Zwolnienie z obowiązku ewidencji z użyciem kasy fiskalnej w 2019 roku
  Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadziło zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Poznaj zmiany od 2019 roku.Po pierwsze, na 1 czerwca 2019 r. została zaplanowana likwidacja trzech obejmujących usługi zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Do końca maja 2019 roku świadczenie wymienionych poniżej usług ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Kasy online coraz bliżej
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online wejdzie w życie 1 maja 2019 r.Najważniejsze zmiany polegają na utworzeniu Centralnego Repozytorium Kas oraz wprowadzeniu obowiązku stosowania do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych kas rejestrujących przesyłających ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Zmiany w VAT od 1 września 2019 r.
  Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje modyfikację przepisów o wykazie podatników VAT. Sprawdź szczegóły.Dodany od 13 stycznia 2018 r. art. 96b ustawy o VAT przewiduje prowadzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazy dwóch kategorii podmiotów. Wykazy te nie obejmują jednak większości podmiotów zarejestrowanych ...

  VAT i akcyza 27.07.2018
  Podzielona płatność w VAT Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości
  W mechanizmie podzielonej płatności (MPP) płatność za nabyty towar lub usługę dokonuje się w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z faktury jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT (w całości ...

  VAT i akcyza 27.07.2018
  Nowe rozporządzenie w sprawie kas już obowiązuje
  Od 7 lipca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie opisuje konstrukcję, budowę, zasadę działania oraz zabezpieczenia nowego typu kas online, które zaczną obowiązywać od października tego roku. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.Podatnicy, którzy posiadają kasy z elektronicznym zapisem kopi, czyli kas konstrukcyjnie dostosowanych do sporządzania ...

  VAT i akcyza 09.07.2018
  Slip payment - mechanizm podzielonej płatności
  Rewolucja w rozliczeniach VAT1 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62), która niesie za sobą istotne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców przede wszystkim na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). ...