Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 09.11.2017
  Dokument przewozowy a preferencja w VAT. Sprawdź co oznacza jego brak
  Czy przedsiębiorcy, którzy nie posiadają dokumentu CMR, a zamiast tego mają inne potwierdzenia WTD, mogą skorzystać z prawa do zastosowania 0% VAT? Poznaj komentarz eksperta i stanowisko organów w tej sprawie.W sytuacji, gdy przedsiębiorcę nie ma dokumentu CMR, ale dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ma prawo do zastosowania 0% VAT – ...

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Świadczysz usługi jako wykonawca i podwykonawca? Co z fakturą?
  Przedsiębiorca, który jest podwykonawcą, wystawia fakturę „odwrotne obciążenie” bez VAT. Jeżeli fakturuje jako wykonawca, na rzecz inwestora, to wystawia fakturę z właściwą stawką VAT.Problem: Przedsiębiorca świadczy usługi zarówno jako podwykonawca. Sam też ma swoich podwykonawców. Kto według ustawy o VAT powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, a kto fakturę ...

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Czy fakturę korygującą ewidencjonujesz w rejestrze VAT i PKPiR?
  Przedsiębiorca, który otrzymał od klienta fakturę korygującą, nie musi wpisywać jej ani do rejestru VAT, ani PKPiR.Problem: Klient wystawił podatnikowi fakturę korygującą, gdzie zmienił własne dane adresowe. Czy podatnik musi fakturę korygującą VAT wpisać w rejestr VAT i PKPiR?Wyjaśnienie doradcy podatkowego: W mojej opinii, w takiej sytuacji faktury korygującej nie należy wpisywać ...

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Transakcje pomiędzy unijnymi podatnikami VAT. Jak je opodatkujesz?
  Jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.Problem: Właściciel firmy (podmiot A) jest polskim unijnym czynnym podatnikiem VAT. Kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są ...

  VAT i akcyza 01.08.2017
  Wykonujesz usługi na terenie UE? Sprawdź, co z deklaracją VAT-7
  Polski przedsiębiorca, który świadczy usługi na terenie UE, np. na terenie Niemiec, na rzecz osoby fizycznej, a VAT rozlicza w Niemczech, nie ujmuje tego zdarzenia w polskiej deklaracji podatkowej.Problem: Polski przedsiębiorca (osoba fizyczna, firma jednoosobowa zgłoszona do VAT i VAT-UE) świadczy usługę remontową domu na terenie Niemiec na rzecz osoby fizycznej, obywatela Niemiec, która ...

  VAT i akcyza 11.07.2017
  Konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki
  Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA ...

  VAT i akcyza 05.07.2017
  Nowe sankcje podatkowe
  Do ustawy o VAT oraz do ustaw o podatku dochodowym w bieżącym roku zostały dodane przepisy określające nowe sankcje podatkowe. Sprawdź, co realnie oznaczają te zmiany.Chodzi o przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT oraz wyłączające możliwość rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w związku z dokonywaniem płatności z naruszeniem obowiązku dokonywania ...

  VAT i akcyza 24.05.2017
  Od 1 stycznia 2018 r. podzielona płatność w VAT. Nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT
  Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług. Poznaj praktyczne skutki tych zmian i sprawdź, czy na nich skorzystasz. Więcej na ten temat w komentarzu Jacka Matarewicza, adwokata, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.Do konsultacji społecznych przekazano projekt z 12 maja 2017 r. ustawy ...

  VAT i akcyza 18.05.2017
  Jak rozliczysz usługę budowlaną wykonaną w kraju UE
  Jeżeli podatnik wykonuje usługę na terenie kraju UE, pamiętaj, że miejscem świadczenia usług budowlanych wykonywanych w tym kraju jest właśnie to terytorium.Problem: Podatnik VAT oraz VAT UE prowadzący firmę w Polsce zawarł z niemieckim obywatelem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności) umowę na wykonanie usługi budowlanej na terenie Niemiec. Zleceniodawca – obywatel niemiecki ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 18.05.2017
  Co powinieneś zrobić z kasą fiskalną nieużywaną przez kilka lat
  Jeśli kasa nie może pracować w trybie fiskalnym, to należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, a także wniosek o jej wyrejestrowanie. Obowiązki te nie są jednak sankcjonowane, co oznacza, że ich niespełnienie nie rodzi negatywnych konsekwencji dla podatników.Problem: Podatnik wykonujący usługi szkoleniowe dla firm musiał kupić ...