Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 18.05.2017
  Sprawdź, w jakim miesiącu w PKPiR ująć korektę faktury
  Pamiętaj, że nie należy mylić faktury korekty z duplikatem faktury, który jest wystawiany na żądanie kontrahenta i nie wpływa na skutki podatkowe rozliczenia wystawionej wcześniej korekty faktury VAT. Jeżeli podatnik posiada potwierdzenie doręczenia korekty faktury kontrahentowi albo dysponuje dowodami potwierdzającymi próbę doręczenia faktury korekty, to wystawienie duplikatu faktury ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Koszty dodatkowe musisz wliczać do podstawy opodatkowania
  Księgowi mają kłopoty z prawidłowym określeniem podstawy opodatkowania w zakresie ustalenia ceny towaru lub usługi oraz dodatkowych kosztów, które oprócz zasadniczej ceny towaru lub usługi ponieść ma nabywca.Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę za towar. Nawet jeżeli podatnik subiektywnie wskazuje, iż pewna wartość zamówienia nie stanowi zapłaty za towar/usługę, ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Czy kwoty otrzymane na poczet przyszłych dostaw zawsze wyznaczają obowiązek podatkowy
  Firmy umówiły się, że kontrahent zapłaci więcej za wykonane usługi, niż widnieje na fakturze. Ma to być akonto przyszłych nieokreślonych jeszcze usług. Jak należy zakwalifikować taką wpłatę?Jeżeli przed dostawą lub wykonaniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej kwoty. Jednak nie każde otrzymanie wpłaty ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Poznaj skuteczny sposób na określenie podstawy opodatkowania przy aporcie
  Częstym sposobem powiększania aktywów spółki, jak również podwyższania jej kapitału własnego, jest wniesienie składników majątkowych  jako wkładu rzeczowego – aportu. Takie czynności są trudne do rozliczenia na płaszczyźnie VAT.  Największe problemy powoduje ustalenie podstawy opodatkowania.Niektóre przypadki wniesienia aportu nie podlegają VAT. Chodzi tu przede wszystkim ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Nowe sankcje podatkowe. Sprawdź kiedy mogą zostać zastosowane
  Z początkiem 2017 roku do ustawy o VAT oraz ustaw o podatku dochodowym dodane zostały przepisy określające nowe sankcje podatkowe, tj. przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Poznaj je.Z dniem 1 stycznia 2017 r. dodane zostały przepisy art. 112b i 112c ustawy o VAT. Przepisy te określają przypadki, gdy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W przypadkach ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Kontrahent nie płaci? – Skorzystaj z ulgi na złe długi
  Podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Sprawdź, jak zrobić to w praktyce.  Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną wówczas, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta ...

  VAT i akcyza 21.04.2017
  Na czy polega mechanizm podzielonej płatności w VAT
  Płatność z faktury sprzedawcy będzie podzielona na kwotę netto oraz VAT.  Takie zmiany zamierza wprowadzić Rząd. Dowiedz się więcej.System podzielonej płatności powoduje, że organy podatkowe mają bieżący dostęp do rachunków podatkowych. Oznacza to monitorowanie oraz możliwość blokowania płatności. Podatnik i fiskus dokonują wzajemnego rozliczenia VAT zarówno na podstawie złożonej ...

  VAT i akcyza 21.04.2017
  Komornicy muszą płacić VAT
  Komornicy są podatnikami VAT. Czynności przez nich wykonywane mają charakter samodzielnej działalności gospodarczej – wynika z uchwały NSA. Dowiedz się więcej.Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT. Komornik sądowy nie korzysta z wyłączenia od VAT jako organ władzy publicznej ...

  VAT i akcyza 20.04.2017
  Jak ujmiesz w rejestrze VAT fakturę za paliwo
  Przedsiębiorca posiada samochód ciężarowy Audi A6 o ładowności pow. 500 kg. Pojazd ten jest wpisany jako środek trwały w jego firmie, do którego nie jest prowadzona ewidencja przebiegu, gdyż używa go również prywatnie. Stąd ma prawo odliczać 1/2 VAT. Podatnik prowadzi PKPiR i jest podatnikiem VAT. W jakich kwotach powinien zaksięgować fakturę za paliwo w księdze podatkowej i w rejestrze ...

  VAT i akcyza 03.04.2017
  Włamanie na terenie firmy. Co z fakturami za skradziony sprzęt
  Przedsiębiorca rozliczający się na PKPiR wykonywał naprawę urządzenia w samochodzie klienta. Samochód z urządzeniem na czas napraw przebywał na terenie firmy. W nocy w wyniku włamania na teren firmy został skradziony akumulator z samochodu klienta. Firma odkupiła klientowi akumulator. Czy fakturę za zakup akumulatora można zaliczyć do kosztów podatkowych i odliczyć od niej VAT?Jeśli ...