Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 25.08.2017
  Transakcje pomiędzy unijnymi podatnikami VAT. Jak je opodatkujesz?
  Jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.Problem: Właściciel firmy (podmiot A) jest polskim unijnym czynnym podatnikiem VAT. Kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są ...

  VAT i akcyza 01.08.2017
  Wykonujesz usługi na terenie UE? Sprawdź, co z deklaracją VAT-7
  Polski przedsiębiorca, który świadczy usługi na terenie UE, np. na terenie Niemiec, na rzecz osoby fizycznej, a VAT rozlicza w Niemczech, nie ujmuje tego zdarzenia w polskiej deklaracji podatkowej.Problem: Polski przedsiębiorca (osoba fizyczna, firma jednoosobowa zgłoszona do VAT i VAT-UE) świadczy usługę remontową domu na terenie Niemiec na rzecz osoby fizycznej, obywatela Niemiec, która ...

  VAT i akcyza 11.07.2017
  Konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki
  Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA ...

  VAT i akcyza 05.07.2017
  Nowe sankcje podatkowe
  Do ustawy o VAT oraz do ustaw o podatku dochodowym w bieżącym roku zostały dodane przepisy określające nowe sankcje podatkowe. Sprawdź, co realnie oznaczają te zmiany.Chodzi o przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT oraz wyłączające możliwość rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w związku z dokonywaniem płatności z naruszeniem obowiązku dokonywania ...

  VAT i akcyza 24.05.2017
  Od 1 stycznia 2018 r. podzielona płatność w VAT. Nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT
  Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług. Poznaj praktyczne skutki tych zmian i sprawdź, czy na nich skorzystasz. Więcej na ten temat w komentarzu Jacka Matarewicza, adwokata, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.Do konsultacji społecznych przekazano projekt z 12 maja 2017 r. ustawy ...

  VAT i akcyza 18.05.2017
  Jak rozliczysz usługę budowlaną wykonaną w kraju UE
  Jeżeli podatnik wykonuje usługę na terenie kraju UE, pamiętaj, że miejscem świadczenia usług budowlanych wykonywanych w tym kraju jest właśnie to terytorium.Problem: Podatnik VAT oraz VAT UE prowadzący firmę w Polsce zawarł z niemieckim obywatelem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności) umowę na wykonanie usługi budowlanej na terenie Niemiec. Zleceniodawca – obywatel niemiecki ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 18.05.2017
  Co powinieneś zrobić z kasą fiskalną nieużywaną przez kilka lat
  Jeśli kasa nie może pracować w trybie fiskalnym, to należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, a także wniosek o jej wyrejestrowanie. Obowiązki te nie są jednak sankcjonowane, co oznacza, że ich niespełnienie nie rodzi negatywnych konsekwencji dla podatników.Problem: Podatnik wykonujący usługi szkoleniowe dla firm musiał kupić ...

  VAT i akcyza 18.05.2017
  Sprawdź, w jakim miesiącu w PKPiR ująć korektę faktury
  Pamiętaj, że nie należy mylić faktury korekty z duplikatem faktury, który jest wystawiany na żądanie kontrahenta i nie wpływa na skutki podatkowe rozliczenia wystawionej wcześniej korekty faktury VAT. Jeżeli podatnik posiada potwierdzenie doręczenia korekty faktury kontrahentowi albo dysponuje dowodami potwierdzającymi próbę doręczenia faktury korekty, to wystawienie duplikatu faktury ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Koszty dodatkowe musisz wliczać do podstawy opodatkowania
  Księgowi mają kłopoty z prawidłowym określeniem podstawy opodatkowania w zakresie ustalenia ceny towaru lub usługi oraz dodatkowych kosztów, które oprócz zasadniczej ceny towaru lub usługi ponieść ma nabywca.Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę za towar. Nawet jeżeli podatnik subiektywnie wskazuje, iż pewna wartość zamówienia nie stanowi zapłaty za towar/usługę, ...

  VAT i akcyza 10.05.2017
  Czy kwoty otrzymane na poczet przyszłych dostaw zawsze wyznaczają obowiązek podatkowy
  Firmy umówiły się, że kontrahent zapłaci więcej za wykonane usługi, niż widnieje na fakturze. Ma to być akonto przyszłych nieokreślonych jeszcze usług. Jak należy zakwalifikować taką wpłatę?Jeżeli przed dostawą lub wykonaniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej kwoty. Jednak nie każde otrzymanie wpłaty ...