Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Zwrot VAT podmiotom zagranicznym
  Uprawnione podmioty zagraniczne zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i z państw trzecich, mogą ubiegać się o zwrot VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług, lub imporcie towarów. Procedura ta jest sformalizowana.Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Ubytki w działalności gospodarczej
  Przez ubytki w działalności gospodarczej należy rozumieć straty w towarach handlowych oraz materiałach związane z działalnością przedsiębiorstwa. Powstanie strat powoduje częste problemy w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnik VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ma prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  W jaki sposób udokumentować wydatki w mieszkaniu
  Przedsiębiorcy do prowadzonej działalności muszę posiadać lokal. Coraz częściej z uwagi na znaczne koszty wynajmu lokalu przedsiębiorcy decydują się na wykorzystywanie do prowadzenia działalności swojego prywatnego mieszkania. Powstaje wówczas problem jak rozliczyć ponoszone opłaty.Wykorzystywanie przez podatnika do celów prowadzonej działalności własnego lokalu mieszkalnego, przez ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Wydatki poniesione za granicą
  Przedsiębiorcy lub ich pracownicy niejednokrotnie udają się w podróże służbowe za zagranicę. Często dla udokumentowania wydatków przywożą zamiast faktur paragony, bowiem nie istnieje możliwość uzyskania faktury czy rachunku. Powstaje wówczas pytanie czy można zaliczyć takie wydatki do kosztów na podstawie paragonów?Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Remont a VAT
  Remont czy modernizacja rzeczy wykorzystywanych w działalności gospodarczej wiąże się zazwyczaj ze znacznymi nakładami. Kwestią budzącą wątpliwości jest moment odliczenia podatku VAT od poczynionych nakładów. Podatnicy zadają sobie pytania czy odliczenia można dokonać na bieżąco czy też czekać do zakończenia przeprowadzania inwestycji.Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Korekta deklaracji
  W przypadku zakupów inwestycyjnych czy też przy rozpoczęciu działalności gospodarczej powstaje zazwyczaj nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji podmioty często występują o zwrot podatku. Problem pojawia się gdy deklaracja w której wnioskowano o zwrot podatku należy skorygować.Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Kradzież kasy fiskalnej
  Koszty zakupu kasy fiskalnej są w części refundowane przez fiskus. Jednocześnie w przypadku zwrotu wydatków poniesionych na kasę fiskalną na podatników nałożone są liczne obowiązki, m.in. używanie kasy przez 3 lata. Problem pojawia się w sytuacji gdy kasa zostanie skradziona przed upływem 3 lat.W art. 111 ust 6 ustawy o VAT przewidziano przypadki, w których zachodzi konieczność zwrotu ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Czy ubytki podlegają opodatkowaniu
  W działalności gospodarczej mogą powstać i powstają straty w towarach handlowych oraz materiałach związane z działalnością przedsiębiorstwa. Straty te określa się mianem ubytków. Z uwagi na szeroki zakres ustawy o VAT powstaje pytanie czy w przypadku gdy w firmie stwierdzone zostaną ubytki należy je opodatkować.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów ...

  VAT i akcyza 30.03.2012
  Rozliczenie na podstawie duplikatu faktury
  Przedsiębiorcy niejednokrotnie z różnych przyczyn tracą faktury czy poprzez roztargnienie czy przez działania od nich niezależne. W takiej sytuacji wyjściem z sytuacji jest wystąpienie o duplikat faktury. Po jego otrzymaniu powstaje jednak problem z jego rozliczeniem.Duplikat faktury zastępuje jej oryginał. Dlatego obowiązują w tym przypadku takie same zasady odliczeń jak w przypadku ...