Wywłaszczenie nieruchomości gminnej podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 14-05-2013 r.

Nieruchomości będące własnością jednostek samorządu terytorialnego mogą przejść na własność Skarbu Państwa. W takim przypadku samorządom przysługuje rekompensata pieniężna. Mimo że proces wywłaszczenia nieruchomości odbywa się pomiędzy jednostkami publicznymi, czynność taka podlega opodatkowaniu VAT. Podstawą opodatkowania przy wywłaszczeniu nieruchomości jest kwota należna pomniejszona o VAT.

W związku z koniecznością opodatkowania VAT transakcji wywłaszczenia nieruchomości w zamian za odszkodowanie, istotną kwestią jest określenie jej podstawy. Zdarza się, bowiem, że wywłaszczane jednostki samorządowe uważają, że kwota tego odszkodowania jest ceną netto będącą podstawą opodatkowania. W związku, z czym należy do niej doliczyć VAT.

Takie rozumienie wynika z tego, że wysokość rekompensaty wypłacanej w trybie przepisów ustawy o inwestycjach drogowych, ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i wydanego na ich podstawie rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Stąd też wielkość tego odszkodowania określona jest na poziomie cen rynkowych nieruchomości, jakie występują w obrocie w przypadkach transakcji dokonywanych w ramach swobodnej sprzedaży.

Jednostki często biorą pod uwagę transakcje, które są dokonywane pomiędzy podmiotami nie będącymi podatnikami VAT. W ramach takich dostaw należność z tytułu sprzedaży (będąca ceną rynkową) nie jest w żaden sposób pomniejszana o VAT. Z tego też względu jednostki zainteresowane w otrzymaniu jak największej kwoty, próbują rozumieć odszkodowanie w taki właśnie sposób. Dlatego też domagają się niekiedy, aby doliczać do niego wartość podatku.

Trzeba jednak pamiętać, że wartości brane pod uwagę przy określaniu podstawy opodatkowania definiowane są wyłącznie przez przepisy ustawy o VAT. Podstawę opodatkowania stanowi, więc obrót, którym jest kwota należna pomniejszona o wartość podatku. Z tego względu kwota odszkodowania jest tożsama z należną, czyli całością świadczenia, jakie na rynku musiałby zapłacić nabywca nieruchomości, gdyby była ona sprzedawana w ramach swobodniej działalności gospodarczej. Dlatego też jednostki nie mogą żądać, aby odszkodowanie wypłacane z tytułu wywłaszczenia nieruchomości było powiększone o kwotę podatku, ponieważ jest ona już w nim zawarta.

Marian Szałucki, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31377 )
Array ( [docId] => 31377 )