Wszystkie artykuły

  CIT 16.01.2018
  Przestały obowiązywać ograniczenia w finansowaniu zewnętrznym
  Wraz z nowym rokiem dokonano zmian, które w znaczącym stopniu zmieniły ograniczenia w obszarze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego. Jakie są praktyczne skutki tych zmian? Przeczytaj w artykule.Zmiana przepisów ma na celu przeciwdziałanie nadmiernemu finansowaniu podatników długiem. W praktyce nowe zasady będą miały duży wpływ na podatników, ...

  CIT 16.01.2018
  Możliwość publikowania danych o największych podatnikach
  Obowiązująca od początku nowego 2018 roku  nowelizacja ustawy o CIT wyraża możliwość publikowania przez ministra rozwoju i finansów, wiadomości zawierających podstawowe dane podatkowe największych podatników. Dowiedz się więcej w tej sprawie.Lokalizacja informacji o pracownikachMinister będzie podawał do publicznej wiadomości indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu podatkowym,  ...

  PIT 16.01.2018
  Najważniejsze noworoczne zmiany w PIT – poznaj wszystkie 5
  Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50% koszty podatkowe, to nie wszystkie zmiany w PIT, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. Zapoznaj się z informacjami o nowych przepisach.Kwota wolna od podatku podwyższona do 8.000 zł Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali Podstawa obliczenia ...

  PIT 16.01.2018
  Finansowanie kosztów doktoratu pracownika, a przychód podatkowy
  Dowiedz się, czy koszt odpowiadający finansowanym przez spółkę wydatkom na doktorat, będzie przychodem pracownika, który polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.Zarys sytuacjiSpółka zajmuje się sprzedażą klejów, materiałów uszczelniających, domieszek do betonu itp.Chociaż spółka nie jest producentem sprzedawanych towarów, przeprowadza specjalistyczne badania ...

  CIT 16.01.2018
  Noworoczne regulacje PIT/CIT dla zagranicznych spółek kontrolowanych
  Z początkiem 2018 r. obowiązują najnowsze przepisy, które dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych i prawnych. Wśród uchwalonych zmian znajdują się nowelizacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Dowiedz się więcej w tej sprawie.Większość przyjętych rozwiązań nie jest dla przedsiębiorców korzystna, zarówno art. 24a ustawy o CIT jak i art. ...

  CIT 16.01.2018
  Kwoty za posiłki na spotkaniach służbowych dostarczane przez firmę cateringową – dowiedz się, czy można je odliczyć
  Czy firma zamawiająca posiłki na spotkania może zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych? Wyjaśniamy to, publikując również stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.Wydatki na zakup posiłków przeznaczonych na spotkania z współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i tym samym mogą ...

  CIT 18.12.2017
  Od nowego roku wchodzą w życie regulacje o minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych
  Kto zapłaci podatek i w jak wysoki będzie? Kiedy trzeba będzie wywiązać się z obowiązku zapłaty? Dowiedz się tego z komentarza eksperta.Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ...

  VAT i akcyza 18.12.2017
  Obowiązująca kasa rejestrująca – dowiedz się czy musisz ją mieć od 2018 roku
  W nowym roku bez zmian pozostaje zwolnienie ze względu na wielkość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak poszerzony został katalog usług, które wymagają ewidencji na kasie. Poznaj lepiej nowe przepisy i bądź na bieżąco.W dniu 27 listopada br. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień ...

  VAT i akcyza 18.12.2017
  Odliczenie przez przedsiębiorcę VAT z faktury, na której podano inny adres niż ten gdzie sprzedawca prowadzi biznes
  Trybunał Uniijny orzekł, że sposób w jaki wystawiający fakturę podał adres, nie będzie stanowić decydującego warunku w celu odliczania VAT. Dowiedz się więcej.Zarys problemuW pierwszej sprawie wyrok dotyczył niemieckiej spółki, której urzędy skarbowe odmówiły możliwości odliczenia VAT faktur zawierających adres, pod którym z ich wystawcą można skontaktować się listownie, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 15.12.2017
  Przesyłanie plików JPK na dyspozycję organów podatkowych – ważny obowiązek
  Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą posiadali obowiązek, aby przekazywać na roszczenie urzędu skarbowego części bądź całości ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci plików JPK. Za jaki okres mają być przekazywane treści? Posiadamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie.Problem: Prowadzę firmę jednoosobową KPiR VAT. Od 1 lipca 2018 r. należy  przekazywać ...