Wszystkie artykuły

  PIT 09.10.2020
  Od przyszłego roku duże zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  Minister finansów przygotował obszerny pakiet zmian w ustawie o podatku dochodowych. Sporo zmian będzie m.in. w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.Teraz w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów    osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ...

  CIT 10.08.2020
  Od kiedy estoński CIT?
  Resort finansów przygotował projekt zmian w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany zakładają wprowadzenie do ustawy tzw. estońskiego CIT. Sprawdź szczegóły.Zgodnie z planami MF zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe. Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić ...

  VAT i akcyza 09.07.2020
  Sprawdź, jak zmieniły się terminy zapłaty podatków
  Pandemia związana COVID-19 przesunęła terminy dotyczące wywiązania się z obowiązków podatkowych. Na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy?CIT i PITDo 31 lipca 2020 r. przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom: którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT (wskazani w art. 17 ust. ...

  VAT i akcyza 08.06.2020
  Od 1 lipca 2020 r. zmiany w podatkach dochodowych i w VAT
  Kolejna duża nowelizacja zmian podatkowych wejdzie w życie już od lipca. Zmiany dotyczą m.in. płatności na rachunki spoza białej listy. Sprawdź szczegóły.Biała lista podatników VATZ początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz Ordynacji podatkowej dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy ...

  PIT 06.05.2020
  Danina solidarnościowa – sprawdź, jak tarcza antykryzysowa zmienia zasady rozliczeń
  Od daniny solidarnościowej za 2019 rok uiszczonej po 30 kwietnia – nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę ani kar. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienia warunku.W świetle dotychczas obowiązującego stanu prawnego, podatnicy zobowiązania do złożenia deklaracji podatkowej DSF-1 i zapłaty wskazanej daniny za 2019 rok – powinni byli to zrobić w terminie do 30 kwietnia. ...

  VAT i akcyza 07.04.2020
  Tarcza antykryzysowa: Zmiany w VAT przesunięte na lipiec
  Obowiązek wysyłania JPK_VAT dla dużych podmiotów został przesunięty z kwietnia na lipiec, podobnie jak zmiany wprowadzające nową matrycę stawek VAT. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele ...

  Podatki 27.03.2020
  Tarcza antykryzysowa - jak skorzystać ze wsparcia?
  Epidemia koronawirusa oprócz ogromnego zagrożenia dla zdrowia, stanowi także poważne wyzwanie dla gospodarki. Przedsiębiorcy borykają się z wieloma problemami oraz walczą o utrzymanie miejsc pracy. Pomimo, że zaproponowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej rozwiązania, nie wszystkim wydają się wystarczające, warto zapoznać się z jej założeniami, by móc w jak najlepszy sposób wykorzystać ...

  VAT i akcyza 24.03.2020
  Sprawdź, jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadzi tarcza antykryzysowa
  Rząd przygotował projekt ustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys spowodowany koronawirusem. Zmiany zakładają m.in. przesunięcie na lipiec JPK_VAT dla dużych podmiotów, od lipca zostanie też wprowadzona nowa matryca stawek VAT.Na razie to tylko projekt, ustawą ma zająć się rząd na najbliższym posiedzeniu, glosowanie w sejmie ma odbyć się pod koniec tygodnia.JPK_VATOd ...

  VAT i akcyza 19.03.2020
  Już wiadomo, jaką stawką VAT objąć usługi obsługi wartości pieniężnych
  Od lat istnieją wątpliwości, co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj szczegóły. Czynności wchodzące w skład usług obsługi wartości pieniężnych Usługi obsługi wartości pieniężnych obejmują wszystkie lub tylko niektóre ...

  CIT 19.03.2020
  Pamiętaj, że umowa dotycząca oprogramowania może uchronić przed poborem podatku u źródła
  Podmioty zagraniczne, które nie posiadają w Polsce siedziby oraz zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium tego kraju. Nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski. Są nimi w szczególności dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych ...