Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 19.06.2019
  Zobacz, na jakie zmiany w VAT musisz się przygotować już od września
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, m.in. zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów Zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonówNajważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących ...

  PIT 19.06.2019
  Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia
  Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT.Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.Będzie ...

  PIT 19.06.2019
  Diety przedsiębiorcy – co z kosztami podatkowymi
  Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów równowartość naliczonych diet z tytułu podróży z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest wykonywana działalność gospodarcza? Poznaj aktualne stanowisko organów.Jaki był problemZ wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zapytał, czy będzie mógł ująć w kosztach uzyskania ...

  PIT 19.06.2019
  Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT
  Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.Jaki był problemJednostka zorganizowaławycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, ...

  VAT i akcyza 30.05.2019
  Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.
  W wykazie zostaną zamieszczone  dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.                     Ustawa z 12 kwietnia 2019 ...

  PIT 30.05.2019
  Wkrótce uproszczenia w prowadzeniu firmy
  Jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewidują one m.in.: uproszczenia dla kartowiczów i złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON.Podatnicy na karcie  Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy ...

  CIT 30.05.2019
  Inwestycja w obcym środku trwałym – jak prawidłowo rozliczyć
  Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych. Amortyzacji podlegają – niezależnie od przewidywanego okresu używania – przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 30.05.2019
  Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – ważna uchwała NSA
  NSA w uchwale orzekł, że ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi.Uchwała NSA (sygn. akt I FPS 3/18) dotyczy zawieszenia biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.W uchwale tej NSA stwierdził, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 30.05.2019
  Nowa Ordynacja podatkowa dopiero od 2021 roku
  W przepisach nowej Ordynacji podatkowej będą dwa dodatkowe cele dokonania czynności sprawdzających, ale też możliwość uproszczonej korekty deklaracji z urzędu przy kwocie do 5 tys. zł.Czynności sprawdzające stanowią postępowanie szczególne (odrębne), które jest prowadzone poza kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym. W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów ...

  CIT 10.05.2019
  Pamiętaj, że nie wszystkie wydatki na otwarcie zakładu to reklama
  Organizacja imprezy firmowej wiąże się ze sporymi kosztami. Trzeba przy tym uważać, bo niektóre wydatki mogą zostać przez skarbówkę uznane za reprezentację. Takie wnioski płyną z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora KIS. Poznaj szczegóły.Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie nowego zakładu. Impreza składała się z następujących części: formalnej – obejmującej ...