Wszystkie artykuły

  PIT 18.11.2017
  Opłaty za aplikacje – czy można zaliczyć je do kosztów prowadzenia działalności? Dowiedz się więcej w tej sprawie
  Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w tej sprawie. Poznaj szczegóły.Wydatki ponoszone w związku z odbywaniem aplikacji radcowskiej (w tym m.in. opłaty za aplikację oraz składki korporacyjne) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez ...

  VAT i akcyza 18.11.2017
  Szanse JPK na zastąpienie deklaracji VAT-7
  W nowym 2018 roku JPK_VAT(3) będzie w podstawą budowania Centralnego Rejestru Faktur. Natomiast najnowsza  schema JPK_VAT w 2019 roku zastąpi deklaracje VAT-7. Poznaj więcej informacji o planowanych zmianach.JPK_VAT w 2018 roku, docelowo po objęciu obowiązkiem raportowania JPK_VAT przez wszystkich podatników, będzie podstawą budowy Centralnego Rejestru Faktur.Centralny Rejestr FakturBędzie ...

  VAT i akcyza 18.11.2017
  TSUE: Przydatność do spożycia, a stawka VAT
  Gdy data przydatności do spożycia, lub termin minimalnej trwałości ciastek i wyrobów ciastkarskich nie jest dłuższy niż 45 dni, to są one opodatkowane 8% stawką VAT. Na pozostałe wyroby stosuje się 23% stawkę VAT. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości zaświadcza, że jest to zgodne z dyrektywą unijną. Poznaj więcej szczegółów.Jak wyglądała sytuacja?Sprawa dotyczyła polskiej ...

  PIT 17.11.2017
  Udogodnienia dla przedsiębiorców. Poznaj zmiany obowiązujące od 1 marca 2018 roku
  Półroczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców, sukcesywna likwidacja numeru REGON – nowe rozwiązania, mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się o nich więcej.Na ostatni posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności ...

  VAT i akcyza 09.11.2017
  Dokument przewozowy a preferencja w VAT. Sprawdź co oznacza jego brak
  Czy przedsiębiorcy, którzy nie posiadają dokumentu CMR, a zamiast tego mają inne potwierdzenia WTD, mogą skorzystać z prawa do zastosowania 0% VAT? Poznaj komentarz eksperta i stanowisko organów w tej sprawie.W sytuacji, gdy przedsiębiorcę nie ma dokumentu CMR, ale dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ma prawo do zastosowania 0% VAT – ...

  CIT 08.11.2017
  Modernizacja hotelu – sprawdź wydatki, które zaliczysz do kosztów
  Poznaj komentarz eksperta, dotyczący kosztów niezakończonej modernizacji budynku – co i kiedy stanowi koszt uzyskania przychodu?Zarys sytuacjiNa potrzeby prowadzonej działalności podatnik ma kompleks hotelowy składający się z nieruchomości (gruntów i budynków) oraz rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie hotelu. Przedsiębiorca przeprowadził  w obiekcie prace remontowe i modernizacyjne. ...

  PIT 08.11.2017
  Konsekwencje podatkowe niedotrzymywania terminów
  Dowiedz się czy z racji nieterminowego wywiązania się z robót, podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych karę umowną.Zarys problemuChodziło o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz budowy dróg kołowych i szynowych. Zawarł on z kontrahentem umowę remontu drogi wojewódzkiej odcinkami. Przedsiębiorca nie dotrzymał ...

  PIT 08.11.2017
  Czy w KPiR można ujmować remonty pomieszczeń, w których prowadzone są firmy - poznaj szczegóły
  Czy wydatki poniesione przez podatnika na remont pokoju, w którym prowadzona jest działalność można zaliczyć do kosztów prowadzonego biznesu? Sprawdź to.Zarys sporuPodatnik prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem była m.in. produkcja wyrobów tartacznych. Zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej trzy adresy wykonywania działalności gospodarczej. Kontrola podatkowa ...

  Podatki 15.09.2017
  Wynajmujesz samochód? Sprawdź, czy wydatki na paliwo wliczysz do kosztów
  Podatnik, który wynajął samochód i z tego tytułu opłaca czynsz za wynajem, musi prowadzić ewidencję przebiegu najmowanego pojazdu, jeżeli chce zaliczać w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z jego używaniem.Problem: Przedsiębiorca prowadzi działalność polegająca na świadczeniu usług (zawieranie umów leasingu) na rzecz firmy leasingowej i opłaca podatek na zasadach ogólnych. ...