Wszystkie artykuły

  PIT 19.06.2019
  Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT
  Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.Jaki był problemJednostka zorganizowaławycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, ...

  VAT i akcyza 30.05.2019
  Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.
  W wykazie zostaną zamieszczone  dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.                     Ustawa z 12 kwietnia 2019 ...

  PIT 30.05.2019
  Wkrótce uproszczenia w prowadzeniu firmy
  Jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewidują one m.in.: uproszczenia dla kartowiczów i złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON.Podatnicy na karcie  Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy ...

  CIT 30.05.2019
  Inwestycja w obcym środku trwałym – jak prawidłowo rozliczyć
  Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych. Amortyzacji podlegają – niezależnie od przewidywanego okresu używania – przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 30.05.2019
  Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – ważna uchwała NSA
  NSA w uchwale orzekł, że ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi.Uchwała NSA (sygn. akt I FPS 3/18) dotyczy zawieszenia biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.W uchwale tej NSA stwierdził, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 30.05.2019
  Nowa Ordynacja podatkowa dopiero od 2021 roku
  W przepisach nowej Ordynacji podatkowej będą dwa dodatkowe cele dokonania czynności sprawdzających, ale też możliwość uproszczonej korekty deklaracji z urzędu przy kwocie do 5 tys. zł.Czynności sprawdzające stanowią postępowanie szczególne (odrębne), które jest prowadzone poza kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym. W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów ...

  CIT 10.05.2019
  Pamiętaj, że nie wszystkie wydatki na otwarcie zakładu to reklama
  Organizacja imprezy firmowej wiąże się ze sporymi kosztami. Trzeba przy tym uważać, bo niektóre wydatki mogą zostać przez skarbówkę uznane za reprezentację. Takie wnioski płyną z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora KIS. Poznaj szczegóły.Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie nowego zakładu. Impreza składała się z następujących części: formalnej – obejmującej ...

  Inne podatki i opłaty 10.05.2019
  Sprawdź, kiedy straty spowodowane kradzieżą możesz zaliczyć do kosztów
  Podatnik nie może bezwzględnie kwalifikować do kosztów podatkowych wydatków będących następstwem niezachowania przez niego należytej staranności – wyjaśnił dyrektor KIS. Poznaj szczegóły.W spółce pracowała nieuczciwa księgowa. Okazało się, że wyprowadziła z przedsiębiorstwa spore sumy pieniędzy, dochodziło też do fałszowania dokumentów (wydruków historii kont bankowych) ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Jak rozliczyć w kosztach wartość pracy własnej wspólnika spółki osobowej
  W praktyce gospodarczej dosyć często spotykaną sytuacją jest świadczenie usług przez osobę fizyczną, będącą przedsiębiorcą na rzecz spółki osobowej. Kolejnym elementem jest posiadanie przez tę osobę statusu wspólnika tej spółki. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz takiego wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodu tego wspólnika, ...

  VAT i akcyza 10.05.2019
  Poznaj najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
  Jeszcze w 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Mimo iż pierwsze przepisy weszły w życie już we wrześniu, większość z nich zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się dwie inne ustawy, które zmieniły zasady wprowadzone przez samą nowelę. Jakie ostatecznie zmiany wynikną dla ...