Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 26.04.2019
  Uwaga! Nowe zasady korzystania z ulgi na kasę
  Od ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Czy skorzystasz z preferencji na zakup kasy online?Zmiany w uldze wynikające z ustawy o VATNa początkuprzypomnijmy o dwóch najważniejszych zmianach w zakresie ulgi na zakup kas wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o VAT. Pierwszą z nich jest ograniczenie możliwości korzystania z ulgi na zakup kas tylko w ...

  PIT 26.04.2019
  Zobacz, jakie zmiany w PIT wejdą w życie jeszcze w tym roku
  Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Takie zmiany w PIT czekają podatników w najbliższym czasie.Bez PIT Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. ...

  CIT 26.04.2019
  Zmieniają się wzory niektórych formularzy CIT
  Właśnie pojawiły się nowe wzory niektórych formularzy, chodzi: o CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK. Pobierz nowe wzory.Minister finansów przedłużył termin do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzanie z 21 marca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 549).Więcej na ten temat ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 26.04.2019
  Od 2020 roku zmiany w zakresie czynności kontrolnych
  Wraz z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie nowa Ordynacja podatkowa. Zobacz co się zmieni w zakresie czynności kontrolnych.Czynności kontrolne będą dokonywane, podobnie jak to jest teraz, w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub jego pełnomocnika, chyba że sam zrezygnuje z tego prawa, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, a księgi będą udostępniane ...

  VAT i akcyza 05.04.2019
  Nowe zasady dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych. Poznaj przepisy wykonawcze w sprawie EMCS
  Już obowiązuje nowe rozporządzenie przygotowane przez resort finansów, które dotyczy danych oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych. Intencją jego autorów było uszczegółowienie kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie elektronicznych dokumentów e-DD. Z początkiem marca weszło w życie rozporządzenie ...

  CIT 05.04.2019
  Raportowanie danych przez instytucje finansowe na nowym formularzu FAT-1
  Opublikowano już nowy wzór formularza FAT-1, który służy do przekazywania przez instytucje finansowe danych na podstawie przepisów o FATCA za 2018 rok. Zmiany nie objęły natomiast treści formularza CRS-1.Nowe przepisy mają związek z realizacją postanowień art. 4 ust. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych ...

  VAT i akcyza 05.04.2019
  Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT od 1 czerwca 2019 r.
  Nie od kwietnia, jak wcześniej zapowiadano, lecz dopiero od 1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy w sprawie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej. Natomiast na nową matrycę stawek VAT przedsiębiorcy będą musieli zaczekać do przyszłego roku.   Wśród wielu zmian przepisów o VAT, które zostały bądź dopiero zostaną wprowadzone w 2019 roku – znajdują się również te, które ...

  CIT 03.04.2019
  Ustalamy przychód z wykonania niezakończonej usługi
  W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.Spółka wykonuje roboty budowlane, umowy zawierane są na okres pow. 6 mies. i są rozliczane etapami – po każdym etapie jest podpisywany protokół odbioru). Jednostka ujmuje ...

  Podatki 03.04.2019
  Wysyłka faktury w formie elektronicznej – co na to skarbówka
  Przedsiębiorca przesyła wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF) z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną na adres e-mail podany przez nabywcę. Czy można uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT?Wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail ...