Wszystkie artykuły

  PIT 03.04.2019
  Zmiany w amortyzacji samochodów osobowych w 2019 roku
  Jakie ograniczenia wprowadziła nowelizacja ustaw podatkowych w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych.Od 2019 roku podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a−16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł. Wyższa ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Skutki w VAT wycofania z działalności środków trwałych
  Czy przekazanie budynku wraz z wyposażeniem na cele osobiste podlega VAT? Sprawdźmy.Zagadnienie spornePodatnik działający w branży hotelarskiej kupił prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, budynek wczasowo-sanatoryjny wzniesiony na działce stanowiący odrębną nieruchomość oraz znajdujące się tam wyposażenie. W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2011 roku w ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Split payment będzie dla niektórych podatników obowiązkowy
   Komisja Europejska zgodziła się, na to, aby Polska miała prawo stosować obowiązkowy split payment. Czytaj więcej.Od 1 lipca 2018 r. w polskim systemie podatkowym istnieje mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm ten jest obecnie stosowany dobrowolnie, jeżeli chodzi o przepisy prawa, a teoretycznie decyzja o jego zastosowaniu spoczywa na nabywcy towarów czy usług. Polega ...

  CIT 03.04.2019
  Resort finansów przesunął termin złożenia exit tax
  Termin składania zeznań oraz wpłaty podatku od niezrealizowanych zysków to 7 lipca 2019 r..Exit TaxOd 1 stycznia 2019 roku przepisy dotyczące exit tax dotyczą przypadków utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej. Podatek od niezrealizowanych zysków ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Zbliża się koniec deklaracji VAT
  Resort finansów planuje połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT.Niedawno resort finansów opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt ten przewiduje wiele ważnych dla podatników VAT zmian, w tym połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 2019 rok
  Przedstawiamy wybrane zmiany w VAT, jakie zostały wprowadzone wraz z początkiem 2019 roku. Zakres zmiany Czego dotyczy? Podwyższone stawki VAT W 2019 roku nadal są stosowane 8 i 23% stawki VAT oraz 7% stawka zryczałtowanego zwrotu podatku i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4%. Stawki VAT w wysokości 23 i 8% (jak również stawka ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 03.04.2019
  Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje wiele istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania egzekucyjnego w administracji.Wprowadzenie zmian pozwoli na skrócenie czasu trwania postępowania egzekucyjnego. Obecne przepisy są na tyle zawiłe i niejednoznaczne, ...

  PIT 03.04.2019
  Czy wydatki na media można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności
  Dyrektor KIS wypowiedział się ostatnio odnośnie tego, czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej?Problem podatnika Przedsiębiorca handluje lokalami mieszkalnymi z rynku wtórnego. Z uwagi na stan techniczny lokali podatnik ponosi koszty ich remontu. W okresie od zakupu do daty faktycznej ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Zwolnienie z obowiązku ewidencji z użyciem kasy fiskalnej w 2019 roku
  Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadziło zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Poznaj zmiany od 2019 roku.Po pierwsze, na 1 czerwca 2019 r. została zaplanowana likwidacja trzech obejmujących usługi zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Do końca maja 2019 roku świadczenie wymienionych poniżej usług ...

  CIT 03.04.2019
  Czy ulgi podatkowe wymagają raportowania MDR
  Od 1 stycznia 2019 r. do raportowania schematów podatkowych (MDR) zobowiązane są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które należą do trzech kategorii podmiotów: promotor, wspomagający i korzystający. Obowiązek ten jest nałożony na podmioty, które korzystają ze schematów podatkowych mających na celu unikanie opodatkowania lub osiąganie korzyści podatkowej.Resort ...