Wszystkie artykuły

  CIT 26.04.2019
  Zmieniają się wzory niektórych formularzy CIT
  Właśnie pojawiły się nowe wzory niektórych formularzy, chodzi: o CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK. Pobierz nowe wzory.Minister finansów przedłużył termin do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzanie z 21 marca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 549).Więcej na ten temat ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 26.04.2019
  Od 2020 roku zmiany w zakresie czynności kontrolnych
  Wraz z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie nowa Ordynacja podatkowa. Zobacz co się zmieni w zakresie czynności kontrolnych.Czynności kontrolne będą dokonywane, podobnie jak to jest teraz, w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub jego pełnomocnika, chyba że sam zrezygnuje z tego prawa, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, a księgi będą udostępniane ...

  VAT i akcyza 05.04.2019
  Nowe zasady dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych. Poznaj przepisy wykonawcze w sprawie EMCS
  Już obowiązuje nowe rozporządzenie przygotowane przez resort finansów, które dotyczy danych oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych. Intencją jego autorów było uszczegółowienie kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie elektronicznych dokumentów e-DD. Z początkiem marca weszło w życie rozporządzenie ...

  CIT 05.04.2019
  Raportowanie danych przez instytucje finansowe na nowym formularzu FAT-1
  Opublikowano już nowy wzór formularza FAT-1, który służy do przekazywania przez instytucje finansowe danych na podstawie przepisów o FATCA za 2018 rok. Zmiany nie objęły natomiast treści formularza CRS-1.Nowe przepisy mają związek z realizacją postanowień art. 4 ust. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych ...

  VAT i akcyza 05.04.2019
  Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT od 1 czerwca 2019 r.
  Nie od kwietnia, jak wcześniej zapowiadano, lecz dopiero od 1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy w sprawie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej. Natomiast na nową matrycę stawek VAT przedsiębiorcy będą musieli zaczekać do przyszłego roku.   Wśród wielu zmian przepisów o VAT, które zostały bądź dopiero zostaną wprowadzone w 2019 roku – znajdują się również te, które ...

  CIT 03.04.2019
  Ustalamy przychód z wykonania niezakończonej usługi
  W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.Spółka wykonuje roboty budowlane, umowy zawierane są na okres pow. 6 mies. i są rozliczane etapami – po każdym etapie jest podpisywany protokół odbioru). Jednostka ujmuje ...

  Podatki 03.04.2019
  Wysyłka faktury w formie elektronicznej – co na to skarbówka
  Przedsiębiorca przesyła wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF) z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną na adres e-mail podany przez nabywcę. Czy można uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT?Wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail ...

  CIT 03.04.2019
  Zmiana stawek amortyzacyjnych możliwa - ważny wyrok
  WSA w Warszawie orzekł o możliwości dokonywania zmiany stawek amortyzacyjnych do aktualnie amortyzowanych środków trwałych, także w stosunku do minionych lat podatkowych (sygn. akt III SA/Wa 566/18).Czego dotyczyła sprawaSprawa dotyczyła państwowej lotniczej spółki akcyjnej. We wniosku spółka przedstawiła, że posiada liczne składniki majątkowe stanowiące środki trwałe podlegające ...

  PIT 03.04.2019
  Limity podatkowe na 2019 rok
  Kto będzie mógł mieć status małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym w 2019 roku?Kurs euro z 1 października 2018 r. (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018) wynosi 4,2795 zł.Mały podatnik w  PIT i CITW 2019 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2018 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.135.000 zł, która jest ...