Czy można rozpowszechniać wizerunek bez zgody osoby na zdjęciu

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwolenia wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby na nim przedstawionej. Nie można zatem zgodzić się z poglądem, iż zgoda wymagana jest już w momencie utrwalania wizerunku na fotografii.

W kwestii rozpowszechnienia wizerunku ustawa przewiduje wyjątki od obowiązku uzyskania zgody osoby przedstawionej. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie, jednak przepis ten ma zastosowanie tylko w przypadku braku odmiennego zastrzeżenia. Natomiast nigdy nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego rozważania jest jednak sytuacja, w której osoba przedstawiona stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Wydaje się, iż regulacja ta jest klarowna w przypadku na przykład zdjęć z koncertu. Chodzi bowiem o umożliwienie działalności dokumentacyjnej, czy też sprawozdawczej oraz o zapewnienie wolności fotografowania.

Jednak, gdy fotografia przedstawia pustą ulicę oraz przechodzącą przez nią, dającą się rozpoznać osobę, można nabrać pewnych wątpliwości. Należy zatem ocenić, czy rozpowszechnienie takiego zdjęcia stanowić będzie rozpowszechnieniem wizerunku osoby na nim przedstawionej. Z pewnością nie stanowi ona przecież „elementu” tłumu. Można natomiast wstępnie założyć, iż jest elementem krajobrazu.

Niektórzy przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, iż nie dochodzi do rozpowszechnienia wizerunku w sytuacji, gdy usunięcie ze zdjęcia osoby do której on należy, nie spowoduje istotnego naruszenia kompozycji fotografii. Chodzi zatem, jak się wydaje, o irrelewantność wizerunku dla charakteru twórczego utworu.

Z pewnością podobna interpretacja znajdzie zastosowanie w przypadku fotografii z imprezy masowej, z której usunięcie dowolnego wizerunku osoby, stanowiącej tło dla wydarzeń kulturalnych, nie będzie miało znaczenia dla samego utworu.

Jednakże trudno się zgodzić, iż usunięcie ze zdjęcia jedynej postaci nie wpłynie na charakter utworu. Tym samym rozpowszechnienie wizerunku osoby, nawet jeśli stanowi tylko element przedstawienia, a zdjęcie nie było pozowane, wymaga jej zgody, o ile jest jedyną osoba, której wizerunek został utrwalony. Nie można bowiem traktować tak istotnego elementu kompozycji twórczej jako elementu krajobrazu.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31539 )
Array ( [docId] => 31539 )