Czym są prawa autorskie osobiste i majątkowe

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 10-04-2012 r.

Wynikający z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podział praw autorskich na prawa osobiste i majątkowe zdaje się być intuicyjny, jednak niejednokrotnie praktyczne zastosowanie tych dwóch pojęć budzi wątpliwości i kontrowersje.

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Oznacza to, iż bez względu na to, do kogo należą prawa majątkowe, twórca zawsze pozostanie autorem utworu. Prawo to nie wygasa i nie podlega przeniesieniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by twórca zobowiązał się do niewykonywania swojego prawa przez czas określony lub nieokreślony.

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawo majątkowe oznacza, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Można zatem powiedzieć, iż autorskie prawa majątkowe to ekonomiczne uprawnienia twórcy, stanowiące wynagrodzenie za ustalenie przejawu działalności twórczej.

 

Nabycie autorskiego prawa osobistego i prawa majątkowego

Twórca nabywa prawa osobiste i majątkowe w momencie ustalenia utworu ex lege (z mocy prawa). A zatem, korzystając z uprawnień wynikających z autorskich praw osobistych, sam decyduje o tym czy lub kiedy dojdzie do udostępnienia utworu oraz czy utwór sygnowany będzie jego nazwiskiem, pseudonimem czy też udostępniany anonimowo.

Jednocześnie twórca może skorzystać z przysługujących mu praw majątkowych i zażądać wynagrodzenia za korzystanie z utworu lub też przenieść autorskie prawa majątkowe na inną osobę, co nie będzie miało żadnego wpływu na uprawnienia wynikającego z praw osobistych.

Oznacza to, iż na przykład wydawca, który nabył od twórcy prawa majątkowe do napisanej przez niego książki, będzie mógł eksploatować utwór na wszystkich wymienionych w umowie polach, czerpać korzyści z jego sprzedaży, jednak nigdy nie będzie mógł przypisać sobie autorstwa utworu, gdyż to prawo zawsze należy do twórcy.


Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31508 )
Array ( [docId] => 31508 )

Array ( [docId] => 31508 )