Na czym polega twórczość pracownicza i do kogo należą utwory

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 10-04-2012 r.

Z twórczością pracowniczą mamy do czynienia w sytuacji zazębiana się dwóch odmiennych gałęzi prawa: prawa autorskiego i prawa pracy. Sprawdź do kogo należą utwory wykonane przez pracownika w godzinach pracy oraz poza nimi.

Zgodnie z prawem autorskim, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Z drugiej strony, na mocy Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca „zagarnia” więc efekty pracy pracownika, płacąc mu w zamian ustalone wynagrodzenie (pensję).

Należy zatem postawić pytanie: komu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu, stworzonego w ramach stosunku pracy? Czy twórca może domagać się dodatkowego wynagrodzenia w oparciu o art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Jeżeli zatem do obowiązków pracownika należy tworzenie szat graficznych stron internetowych, autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach wykonywania obowiązków służbowych utworów przysługują pracodawcy od momentu ich przyjęcia i zaakceptowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje tutaj z mocy prawa. Pracownikowi nie będzie więc przysługiwało roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z utworu.

 

Jednakże gdyby ten sam grafik stworzył utwór poza godzinami pracy, pracodawca nie mógłby, powołując się na treść art. 12 ustawy o prawie autorskim, wykorzystywać tak powstałego utworu bez zgody pracownika oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Podobnie rzecz miałaby się w sytuacji, w której stworzenie utworu nie wynikałoby w żaden sposób z wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31509 )
Array ( [docId] => 31509 )

Array ( [docId] => 31509 )