Na czym polega twórczość pracownicza i do kogo należą utwory

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 10-04-2012 r.

Z twórczością pracowniczą mamy do czynienia w sytuacji zazębiana się dwóch odmiennych gałęzi prawa: prawa autorskiego i prawa pracy. Sprawdź do kogo należą utwory wykonane przez pracownika w godzinach pracy oraz poza nimi.

Zgodnie z prawem autorskim, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Z drugiej strony, na mocy Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca „zagarnia” więc efekty pracy pracownika, płacąc mu w zamian ustalone wynagrodzenie (pensję).

Należy zatem postawić pytanie: komu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu, stworzonego w ramach stosunku pracy? Czy twórca może domagać się dodatkowego wynagrodzenia w oparciu o art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Jeżeli zatem do obowiązków pracownika należy tworzenie szat graficznych stron internetowych, autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach wykonywania obowiązków służbowych utworów przysługują pracodawcy od momentu ich przyjęcia i zaakceptowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje tutaj z mocy prawa. Pracownikowi nie będzie więc przysługiwało roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z utworu.

 

Jednakże gdyby ten sam grafik stworzył utwór poza godzinami pracy, pracodawca nie mógłby, powołując się na treść art. 12 ustawy o prawie autorskim, wykorzystywać tak powstałego utworu bez zgody pracownika oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Podobnie rzecz miałaby się w sytuacji, w której stworzenie utworu nie wynikałoby w żaden sposób z wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31509 )
Array ( [docId] => 31509 )

Array ( [docId] => 31509 )