Prawo do korzystania z opracowania programu komputerowego

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 28-09-2012 r.

Opracowanie utworu, w tym między innymi tłumaczenie, przeróbka i adaptacja, stanowią samodzielny utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Jednak ustawodawca w sposób odrębny uregulował kwestie opracowań baz danych i programów komputerowych.

Zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracowanie utworu jest przedmiotem prawa autorskiego, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Oznacza to, że opracowanie utworu, w tym między innymi tłumaczenie, przeróbka i adaptacja, stanowią samodzielny utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W tym kontekście ustawodawca w sposób odrębny uregulował kwestie opracowań baz danych i programów komputerowych.

Zgodnie z ustawą, w przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. Tym samym nie można, bez jego zgody, dokonać na przykład tłumaczenia kodu programu komputerowego na inny język programowania. Wyjściem mógłby być utwór inspirowany, którego prawo autorskie nie traktuje jak opracowania.

Należy również pamiętać, iż uzyskanie zgody na opracowanie bazy danych lub programu komputerowego nie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem. Mamy tu zatem do czynienia z sytuacją, w której twórca utworu pierwotnego musi wyrazić "podwójną zgodę" – najpierw na dokonanie opracowania, a następnie na jego eksploatację przez twórcę zależnego. Oczywiście możliwe jest, przy odpowiednim sformułowaniu, uzyskanie zgody zarówno na opracowanie, jak i rozporządzanie.

 

W praktyce podwójna zgoda twórcy utworu pierwotnego sprawiła kłopoty już niejednemu przedsiębiorstwu, które najczęściej po uzyskaniu zgody na opracowanie programu komputerowego tworzyło utwór zależny, a następnie przystępowało do jego rozpowszechniania, zapominając o uzyskaniu stosownej zgody twórcy utworu pierwotnego.

Co więcej, należy pamiętać, iż na egzemplarzach opracowania trzeba wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Widać więc bardzo wyraźnie, iż pomimo samoistnego charakteru opracowania w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa jego twórcy podlegają częściowemu ograniczeniu ze względu na obowiązujące prawa osobiste i majątkowe twórcy utworu pierwotnego.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31551 )
Array ( [docId] => 31551 )