Wszystkie artykuły

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Prezentacja utworu a prawo twórcy do jego integralności
  Wyrażona w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zasada nienaruszalności formy i treści utworu, nazywana również prawem do integralności, stanowi gwarancję nieograniczonej w czasie i niepodlegającej zrzeczeniu się lub zbyciu więzi twórcy z utworem. Doktryna zajmuje odmienne stanowiska w kwestii oceny działań naruszających zasadę nienaruszalności formy i treści utworu. ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Prawo do korzystania z opracowania programu komputerowego
  Opracowanie utworu, w tym między innymi tłumaczenie, przeróbka i adaptacja, stanowią samodzielny utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Jednak ustawodawca w sposób odrębny uregulował kwestie opracowań baz danych i programów komputerowych.Zgodnie ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Czy poprawa błędów ortograficznych to naruszenie integralności utworu
  Wiele redakcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do utworów przed ich opublikowaniem. Wydaje się to naturalną koleją rzeczy. W końcu ostateczne formatowanie i redagowanie tekstu wpływa na wizerunek redakcji oraz publikowanych przez nią periodyków. Prawo redakcji do wprowadzania zmian w utworze nie jest jednak takie oczywiste, gdy przyjrzymy się mu w kontekście autorskich praw osobistych.Autorskie ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Czy twórca łatek i nakładek do programów narusza prawa autorskie
  Czasami oprogramowaniu brakuje kilku funkcji a zakup nowego wiąże się zwykle z wydatkiem, dlatego w pierwszej kolejności na myśl przychodzą stworzone specjalne nakładki lub łatki, usprawniające korzystanie z oprogramowania. Instalacja jednej z nich nie rodzi żadnych pytań, jeśli stworzona została przez producenta oprogramowania. Co jednak w przypadku, gdy twórcami są sami użytkownicy ...

  Prawo autorskie 28.09.2012
  Czy opinia prawna jest utworem
  Opinia prawna to tekst, analizujący konkretnie zagadnienie prawne na podstawie wykładni przepisów, orzecznictwa i dorobku doktryny w celu wskazania jednego lub kilku rozwiązań dla zadanego zagadnienia. Opinie sporządzane są na zlecenie, a zatem co do zasady – odpłatnie. Czy zatem stanowią produkt, który ograniczony jest przepisami prawa autorskiego ze względu na twórczy charakter opinii ...

  Prawo autorskie 05.09.2012
  Czy banknoty są chronione prawem autorskim
  Większość z nas z potrafi wymienić poczet królów polskich, których wizerunek znalazł się na poszczególnych banknotach polskich. Mniej więcej znamy też szatę graficzną poszczególnych nominałów. Dowodzi to, że elementy wzorów, umieszczonych na banknotach, pozostają w stałym obiegu i że na temat pieniędzy wiemy wszystko. Jak zatem ma się wzór poszczególnych banknotów do ochrony ...

  Prawo autorskie 05.09.2012
  Czy można retuszować zdjęcia znajomych
  Każdy z nas posiada zdjęcia z imprez okolicznościowych, wakacji, które spędziliśmy ze znajomymi. Wiele spośród tych zdjęć mogłoby zawisnąć w ramce na ścianie, gdyby nie jakiś jeden szczegół. Najprostszym wyjściem jest usunięcie go. W dobie komputeryzacji, wobec dostępności programów graficznych, nie stanowi to z technicznego punktu widzenia żadnego problemu. A jak wygląda to ...

  Prawo autorskie 05.09.2012
  Czy nazwa podlega ochronie prawnoautorskiej
  W praktyce bardzo często spotkać się można z pytaniami, czy nazwa stanowi przedmiot prawa autorskiego i czy użycie jej przez innego twórcę naruszy prawa twórcy utworu pierwotnego. Genezy podobnego zagadnienia należy doszukiwać się w fakcie, iż nazwa lub tytuł wydają się stanowić nieodłączny element utworu. Czy jednak jest tak w rzeczywistości?W doktrynie istnieje pewien spór, czy ...

  Prawo autorskie 06.08.2012
  Nadawanie utworów we własnym radiu internetowym
  Nadawanie za pośrednictwem radia utworów muzycznych odbywać się może wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub sporadycznie na podstawie umowy z autorem.Na pomysł prowadzenia własnego radia internetowego wpada wiele osób. Najczęściej szukają oni odpowiedzi na dręczące ich pytania za pośrednictwem przeglądarek internetowych, ...

  Prawo autorskie 06.08.2012
  Jakie są granice prawa cytatu
  Zgodnie z prawem cytatu wolno przytaczać urywki lub nawet całe, drobne utwory, jeśli zostały rozpowszechnione. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.W ostatnim czasie, w świetle deklaracji powództw zbiorowych dużych wydawnictw przeciwko serwisom udostępniającym użytkownikom utwory do których nie posiadają ...