Wszystkie artykuły

  Prawo autorskie 11.06.2012
  Kto czerpie zyski z utworów zbiorowych
  Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie, ich twórcom.Utworem zbiorowym jest takie dzieło, na którego zawartość składają się utwory różnych twórców, połączone ze sobą poprzez działalność redaktorską, polegającą ...

  Prawo autorskie 11.06.2012
  Prawa autorskie do pracy dyplomowej
  W regulaminach niektórych uczelni wyższych można trafić na zapis, iż to właśnie do nich należą prawa autorskie do pracy dyplomowej napisanej przez studenta. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Praca dyplomowa jest pełnoprawnym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi bowiem przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz została ...

  Prawo autorskie 11.06.2012
  Jak zawrzeć umowę o wykonanie utworu
  Każdy twórca prędzej czy później zawiera umowę o stworzenie utworu. W sieci można znaleźć mnóstwo lepszych lub gorszych, gotowych wzorów, niemniej ważne by wiedzieć, że finalny wygląd poszczególnych zapisów zależy wyłącznie od uzgodnień stron, a żaden wzór nie jest bezwzględnie wiążący. Umowa o stworzenie utworu stanowi tak naprawdę połączenie co najmniej dwóch różnych ...

  Prawo autorskie 11.06.2012
  Prawo twórcy do prezentacji utworu
  Wolność twórczości artystycznej polega nie tylko na prawie do podejmowania działalności twórczej, ale również na wyborze techniki, metody i tematyki twórczości oraz na prawie do prezentowania jej efektów publiczności w czasie i miejscu przez siebie wybranym. Niektóre stanowiska w doktrynie uznają, że to właśnie wokół szeroko pojętego prawa do prezentacji utworu koncentruje się ...

  Prawo autorskie 01.06.2012
  Co wolno zrobić z programem komputerowym w ramach licencji
  Legalny dysponent oprogramowania otrzymał na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnienie do analizowania poprzez obserwowanie, badanie i testowanie programu w celu poznania jego idei i zasad. Co ma wspólnego program komputerowy i powieść? Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, ...

  Prawo autorskie 01.06.2012
  Czy malowanie wąsów na zdjęciu narusza prawa autora
  Nie ma chyba osoby, która nigdy nie domalowała postaci na ilustracji w książce, bądź zdjęciu w gazecie, charakterystycznych, podkręconych wąsików. Powszechność takiego działania jest tak duża, iż stała się niejako akceptowalna i mało kto zwraca na ten fakt uwagę. Tymczasem pamiętać należy, iż nienaruszalność treści i formy utworu oraz jego rzetelne wykorzystanie stanowi autorskie ...

  Prawo autorskie 01.06.2012
  Co to jest artystyczne wykonanie
  Wraz z nadejściem ciepłych dni na ulicach miast pojawia się coraz więcej ulicznych grajków i śpiewaków. Przechodnie zwykle nie zdają sobie sprawy, że każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną prawa autorskiego.Czym zatem jest artystyczne wykonanie? Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, artystycznym wykonaniem ...

  Prawo autorskie 01.06.2012
  Czy to jeszcze inspiracja, czy to już plagiat
  Za plagiat uznaje się twór przejmujący wprost elementy twórcze cudzego utworu i przywłaszczający sobie jego autorstwo. Plagiat narusza prawa majątkowe twórcy utworu pierwotnego oraz jego prawa osobiste.Na podobne pytanie wcale nie tak łatwo udzielić odpowiedzi. Przede wszystkim dlatego, iż ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera definicji legalnej żadnego z tych pojęć. ...

  Prawo autorskie 07.05.2012
  Maraton filmowy dla znajomych i sąsiadów a prawo autorskie
  Czy można na wzór multipleksów zorganizować przegląd twórczości ulubionego reżysera, z okazji halloween noc horrorów, w wolny wieczór imprezę muzyczną – a wszystko bez narażania się na nieprzyjemności związane z posądzeniem o napiętnowane w mediach „piractwo”?Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku ...

  Prawo autorskie 07.05.2012
  Cytowanie bez naruszania prawa
  Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Za cytat traktuje się takie wykorzystanie cudzej działalności intelektualnej, do której nie wprowadza się żądnych zmian. Pamiętać trzeba jednak o kilku koniecznych ...