Wszystkie artykuły

  Dobra osobiste 08.06.2012
  Kiedy można upublicznić korespondencję
  Wokół tego zagadnienia narosło wiele mitów, a ogrom sprzecznych informacji, od takich, zgodnie z którymi korespondencji upubliczniać nie wolno wcale, poprzez te dopuszczające taką możliwość, ale po uzyskaniu zgody nadawcy, po takie, które wprowadzają zupełną uznaniowość, może wprawić w konsternację. I oczywiście każda z nich zawiera część prawdy. Konstytucja Rzeczypospolitej ...

  Dobra osobiste 12.04.2012
  Czym są dobra osobiste
  Osoba, której dobro osobiste jest zagrożone przez czyjeś działanie ma prawo do ochrony tego dobra. Czym są dobra osobiste i jakie prawa przysługują osobie, której dobro osobiste zostało naruszone? Dobrami osobistymi człowieka są między innymi: zdrowie, wolność, nazwisko, cześć, swoboda sumienia, pseudonim, twórczość naukowa, artystyczna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają ...