Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 02.05.2012
  Zasiedzenie nieruchomości przez małżonków
  Jeżeli małżonkowie objęli posiadanie nieruchomości, którą chcą zasiedzieć, w czasie trwania małżeństwa, to wówczas termin konieczny do zasiedzenia (dwudziestoletni lub trzydziestoletni) biegnie na rzecz obojga małżonków.Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności poprzez upływ czasu. Przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość (gruntowa, budynkowa lub lokalowa) bez ...

  Grunty, budynki, lokale 02.05.2012
  Bezczynszowe użytkowanie
  Użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków. Przedmiotem użytkowania są rzeczy - zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Ustanowienie użytkowania jest możliwe tylko w drodze umowy. Umowa ta określa m.in. zakres i termin trwania użytkowania oraz czy będzie pobierana opłata za użytkowanie rzeczy czy też nie. Jednak użytkowanie, w postaci ...

  Grunty, budynki, lokale 16.04.2012
  Budowa z przekroczeniem granicy nieruchomości
  Przyczyną wielu sąsiedzkich waśni i sporów może stać się budowa nieruchomości przez jednego z nich. Kulminacja następuje wtedy, gdy sąsiad, przez pomyłkę lub nie, rozszerzy budowę poza swoją działkę. Jakie prawa przysługują w takiej sytuacji pokrzywdzonemu?Wina nieumyślna Zasadniczą kwestią przy dochodzeniu ochrony prawnej przed naruszeniem jest wina (umyślna, bądź nieumyślna) ...

  Grunty, budynki, lokale 16.04.2012
  Co zrobić gdy sąsiad hałasuje
  Jeśli sąsiad hałasuje, będziesz mógł skorzystać z powództwa negatoryjnego. Jego istotą jest ochrona własności, która to została naruszona w inny sposób, aniżeli poprzez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Naruszenie może tutaj nastąpić w postaci immisji pośrednich, lub immisji bezpośrednich. Wystąpienie tego typu naruszeń uzasadnia zastosowanie roszczenia ...

  Grunty, budynki, lokale 10.04.2012
  Jak odzyskać zaległy czynsz od lokatora
  Lokator nie poczuwający się do regularnego płacenia czynszu może przyprawiać o poważny ból głowy. Co należy zrobić, aby odzyskać pieniądze? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższej poradzie. Wypowiedzenie umowy najmu W pierwszej kolejności należy wypowiedzieć umowę. Oczywiście nie wpłynie to w żaden sposób na zmniejszenie długu najemcy, zabezpieczy jednak wynajmującego ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Wygaśnięcie lub zniesienie służebności drogi koniecznej
  Raz ustanowiona droga konieczna nie musi w nieskończoność obciążać nieruchomości. Mogą zajść zarówno przesłanki, które z mocy ustawy powodują jej wygaśnięcie, jak także możliwe jest zniesienie tej służebności za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na drodze sądowej lub za porozumieniem. Wygaśnięcie służebności drogi koniecznej – bez udziału sądu Służebność gruntowa ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę
  Prawo przewiduje możliwość zasiedzenia nieruchomości po 20 lub 30 latach jej posiadania. Czy jednak zawsze faktyczne korzystanie z nieruchomości przez ten okres da prawo do jej zasiedzenia? Sprawdź, czy dzierżawca może złożyć wniosek o zasiedzenie.Dzierżawca - posiadacz zależnyAby odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest rozróżnienie istoty posiadania samoistnego od posiadania zależnego. ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności
  Użytkownik wieczysty to prawie właściciel. Właśnie – prawie. Sprawdź co zrobić, by stać się właścicielem gruntu, którego jesteś użytkownikiem wieczystym. Kto przekształca użytkowanie wieczyste w prawo własności, czy czynność ta podlega opłatom i czy można liczyć na zniżkę?Użytkowanie wieczyste – prawie jak własność Użytkownik wieczysty w granicach określonych przez ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Przyczyny uzasadniające wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu
  Zawierając umowę najmu na czas określony należy pamiętać o wskazaniu w niej przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy. W przeciwnym razie, za wyjątkiem okoliczności uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy najmu będzie niemożliwe.Zasada stabilizacji stosunku najmu W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą ...

  Grunty, budynki, lokale 09.04.2012
  Sądowy zakaz zakłócania spokoju sąsiada
  Co zrobić, gdy sąsiad zbyt głośno słucha muzyki i nie przestrzega ciszy nocnej? Jednym ze sposobów przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom sąsiadów jest skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego.Zakaz naruszania własności innej osoby Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje ...