Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 30.03.2012
  Jakie służebności przewidziane są w polskim prawie
  Polskie prawo wyróżnia służebności gruntowe, służebności przesyłu i służebności osobiste. Obciążyć można nimi jedynie nieruchomości. Wszystkie trzy rodzaje służebności stanowią ograniczone prawa rzeczowe. Służebność gruntowa Zgodnie z kodeksem cywilnym, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego ...

  Grunty, budynki, lokale 28.03.2012
  Dokumenty potrzebne do założenia księgi wieczystej
  Dla każdej nieruchomości w Polsce powinna być prowadzona księga wieczysta. Na chwilę obecną istnieją jednak nieruchomości, dla których nie jest urządzona księga wieczysta. W interesie właścicieli jest ją założyć. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć szereg dokumentów. Należy również wniosek odpowiednio opłacić. Jeżeli właściciel nie dołączy dokumentów ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Zasiedzenie nieruchomości nabytej na podstawie nieformalnej umowy
  Umowa sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami polskiego prawa, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa w innej formie, np. zwykłej pisemnej, jest nieważna i nie powoduje przejścia prawa własności. Aby nabyć własność takiej nieruchomości trzeba ją zasiedzieć.Obecnie coraz rzadziej dochodzi do nieformalnego obrotu nieruchomościami, tj. do sprzedawania nieruchomości ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Dokumentacja potrzebna do wniosku o zasiedzenie nieruchomości
  Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Następuje ono z mocy prawa. Jednak aby nowy właściciel mógł w pełni rozporządzać nieruchomością, zasiedzenie musi być stwierdzone postanowieniem sądu. Do wniosku w sprawach o zasiedzenie nieruchomości należy dołączyć pewne dokumenty. W przypadku braku tych dokumentów, sąd zwróci wniesiony wniosek.Przepisy kodeksu postępowania ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Obliczanie wartości przedmiotu sprawy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
  Sprawy o zasiedzenie nieruchomości rozpatrywane są zawsze przez sądy rejonowe. Nie zwalnia to jednak wnioskodawcy z obowiązku określenia wartości przedmiotu sprawy we wniosku wszczynającym postępowanie. Warto wiedzieć jak określić tę wartość zwłaszcza, że żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie mówi o tym wprost.Stwierdzenie zasiedzenia następuje w trybie nieprocesowym. ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Doliczanie posiadania poprzednika przy zasiedzeniu
  Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia własności. Stosuje się je najczęściej w odniesieniu do nieruchomości. Mimo że przewidziany prawem czas niezbędny do zasiedzenia jest długi, ustawodawca przewidział pewne ułatwienie dla posiadaczy.Z nabyciem własności nieruchomości przez zasiedzenie będziemy mieli do czynienia gdy posiadacz samoistny posiada nieruchomość przez przewidziany ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Długość czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości
  Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia własności. Zasiedzieć można nie tylko działkę gruntu, ale również lokal, użytkowanie wieczyste, służebność gruntową czy służebność przesyłu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 172 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) posiadacz samoistny nieruchomości nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie przez 20 lat, chyba że ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Dokumenty, które należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego
  Wiele osób boi się wynajmować swoje mieszkania lokatorom. Powodem tego strachu jest restrykcyjna ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego. Aby wynająć mieszkanie i uniknąć reżimu przewidzianego tą ustawą należy zawrzeć umowę najmu okazjonalnego. Do takiej umowy trzeba dołączyć koniecznie trzy dokumenty.Zgodnie z definicja zawartą w ...