Upadłość biura podróży a bezpieczny powrót turystów do kraju

Autor: Szczurek Piotr
Data: 10-07-2012 r.

Ostatnio rynkiem turystycznym wstrząsnęły już upadki kilku biur podróży. Wiązało się to z kłopotami turystów, którzy utykali w obcym kraju, bez możliwości powrotu, a w najlepszym wypadku dowiadywali się o odwołaniu ich wyjazdu przed odlotem. W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym warto wiedzieć jak w razie kłopotów finansowych biura podróży bezpiecznie wrócić do Polski.

Trzeba pamiętać, iż działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Oznacza to, iż przedsiębiorca prowadzący biuro podróży jest obowiązany spełnić dodatkowe warunki określone ustawą o usługach turystycznych.

Zapewnienie klientom bezpiecznego powrotu do kraju w razie niewypłacalności przedsiębiorcy zagwarantować ma obowiązek zawarcia przez niego umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, a w przypadku wykonywania usług tylko na terenie kraju, przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy i złożenie o tym marszałkowi województwa stosownego oświadczenia, a także odpisów umów z ubezpieczycielami lub umów gwarancji bankowych.

Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju. Marszałek województwa jest uprawniony również do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.

Jeżeli zatem biuro podróży ogłosi upadłość, nie regulując uprzednio z hotelem lub właściwym przedsiębiorstwem przewozowym wszystkich kosztów, związanych z pobytem i transportem turysty, obowiązek bezpiecznego sprowadzenia go do domu spoczywa na marszałku województwa, który posiada do tego wszystkie potrzebne kompetencje.

 

Należy przy tym pamiętać, że turysta nie jest zobowiązany do regulowania żadnych należności, które nie zostały przewidziane w umowie z biurem podróży. Jeżeli zatem ktokolwiek podejmie próbę egzekwowania należności biura od jego klientów, stanowić to będzie działanie bezprawne.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29412 )
Array ( [docId] => 29412 )