Wszystkie artykuły

  Ochrona konsumentów 11.04.2012
  Jak uniknąć niedozwolonych klauzul umownych
  Konsumenci przy zawieraniu umów szczególnie z dużymi przedsiębiorcami bardzo często nie mają wpływu na treść proponowanej im umowy, dlatego też bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z umową przed jej podpisaniem. Celem ochrony konsumentów przepisy przewidują katalog niedozwolonych klauzul umownych, które nie powinny zostać zawarte w umowach zawieranych z konsumentami. Z wyżej ...

  Ochrona konsumentów 09.04.2012
  Warunki zwrotu towarów zakupionych przez Internet
  Co się trzeba zrobić jeśli towar zamówiony przez Internet, choć jest zgody z umową, po prostu nie pasuje? Masz 10 dni na dokonanie zwrotu. Zapisy regulaminów sklepów internetowych nie mogą wyłączyć tego prawa ani stawiać dodatkowych wymagań np. poprzez wskazanie przyczyny zwrotu.Szczególna ochrona konsumentów W przypadku zakupu towarów w sklepie internetowym konsument może skorzystać ...

  Ochrona konsumentów 09.04.2012
  Jak zrezygnować z dostępu do płatnego portalu internetowego
  Często rejestrując się na stronie internetowej, konsument nie zdaje sobie do końca sprawy, że usługa ta jest płatna. Nie wynika to z faktu braku stosownej informacji na stronie, lecz z niezapoznania się z regulaminem świadczenia usług. Masz możliwość zrezygnowania z usługi w ciągu 10 dni, lecz pamiętaj, aby prawidłowo poinformować o tym usługodawcę.Możliwość rezygnacji z usługi Konsument ...

  Ochrona konsumentów 28.03.2012
  Rękojmia przy zakupie rzeczy używanych przez Internet
  Przedmioty używane objęte są odpowiedzialnością z tytułu rękojmi również w przypadku sprzedaży internetowej, i to niezależnie czy rzecz została zakupiona od osoby fizycznej czy od przedsiębiorcy.Generalną zasadą jest, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W przypadku rzeczy używanych sprzedawca ...