Wszystkie artykuły

    Osobowość prawna 08.04.2022
    Wspólnik spółki cywilnej – administrator danych osobowych
    Spółka cywilna do swojego funkcjonowania wymaga przetwarzania danych osobowych. Z punktu widzenia prawa jest jednak tylko umową cywilnoprawną, na mocy której nie powstaje żaden oddzielny byt prawny. Jaka jest więc rola i status wspólników tej spółki w kontekście RODO?Administrator danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej ...