Wszystkie artykuły

  Pożyczka 11.04.2012
  Zasady związane z przejęciem długu
  Przejęcie długu polega na tym, że osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika. W takim wypadku dłużnik zostaje zwolniony z długu. Przejęcie długu może nastąpić: na podstawie umowy między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; na podstawie umowy między dłużnikiem a osobą ...

  Pożyczka 09.04.2012
  Jak odzyskać pieniądze pożyczone komuś bez pisemnej umowy
  Umowę pożyczki na każdą kwotę najlepiej zawrzeć na piśmie, a zwrot pożyczki pokwitować. Jednakże, gdy wartość pożyczki przewyższa 500 zł, a umowa nie została zawarta na piśmie, mogą być problemy z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy. Pożyczka powyżej 500 zł Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Podkreślić należy, że ...

  Pożyczka 27.03.2012
  Naliczanie odsetek od zaległych odsetek (anatocyzm)
  Anatocyzm, inaczej nazywany procentem składanym, to naliczanie odsetek od zaległych odsetek. Polskie prawo, chroniąc dłużnika, zabrania tego typu praktyk. Jednak istnieją odstępstwa od tego zakazu. Warto je znać i o nich pamiętać.Zakaz anatocyzmu wyraża art. 482 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Ten sam przepis wprowadza trzy wyjątki od zakazu.Rodzaje odsetekWarto pamiętać, że zakazem ...