Wszystkie artykuły

  Spadki i darowizny 18.05.2012
  Jak uniknąć dziedziczenia długów spadkowych
  Zasadą jest, że spadkobiercy wstępują w całość praw i obowiązków spadkodawcy. Oznacza to, że dziedziczą zarówno majątek zmarłego (aktywa) jak wszystkie jego długi (pasywa). Oczywiście jest to zasada od której przewidziane są pewne wyjątki.Jednym z podstawowych problemów każdego spadkobiercy jest ustalenie tego co udało mu się odziedziczyć. Przy czym warto pamiętać, że należy ...

  Spadki i darowizny 02.05.2012
  Ograniczone prawo rzeczowe w zapisie testamentowym
  Nie można ustanowić ograniczonego prawa rzeczowego poprzez zapis testamentowy. Jeśli jednak taki zapis znajdzie się w testamencie, to spadkobierca będzie musiał ustanowić poprzez umowę, określone w zapisie ograniczone prawa rzeczowego na rzecz zapisobiercy.Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. ...

  Spadki i darowizny 16.04.2012
  Na czym polega polecenie testamentowe
  Polecenie testamentowe jest rozrządzeniem zawartym w testamencie, które nakłada na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek określonego działania bądź zaniechania, bez czynienia jakiejkolwiek osoby wierzycielem.Brak osoby wierzyciela oznacza, że co prawda na osobach zobowiązanych do spełnienia polecenia, ciąży prawny obowiązek jego wykonania, jednak nie wypełnienie polecenia nie powoduje ...

  Spadki i darowizny 09.04.2012
  Rażąca niewdzięczność powodem odwołania darowizny
  Łatwo dać, trudniej odebrać. Ta zasada ma zastosowanie także do umowy darowizny. Obdarować można praktycznie zawsze i każdego, lecz cofnięcie darowizny nie jest już takie proste, ponieważ prawo ogranicza możliwość rozmyślenia się darczyńcy. Można to zrobić m.in. w przypadku rażącej niewdzięczności. Gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, ...

  Spadki i darowizny 09.04.2012
  Darowizna – czy tylko w formie aktu notarialnego
  Umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przekonaj się, kiedy umowa darowizny będzie ważna, mimo niezachowania tej formy. Dowiedz się czy odwołanie darowizny, której przedmiotem była nieruchomość wymaga zachowania formy aktu notarialnego.Akt notarialny lub inna forma połączona ze spełnieniem świadczeniaUmowa darowizny polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz ...

  Spadki i darowizny 08.04.2012
  Kto i w jakiej części ma prawo do zachowku
  Mówi się, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, a różne konflikty wcześniej czy później znajdują swój przykry finał. Najczęściej dają temu wyraz rozrządzenia testamentowe, w których bogaty krewny cały swój majątek zapisuje obcej osobie, a jego najbliżsi zostają z niczym. Czy w takiej sytuacji można dochodzić jakiejkolwiek kwoty z samego faktu, że było się ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Dla kogo zapis bankowy na wypadek śmierci
  Od 2004 r. nie można dokonać dyspozycji wkładem na wypadek śmierci na rzecz każdej osoby. Znowelizowane przepisy prawa bankowego w znacznym stopniu ograniczyły krąg osób, które po śmierci posiadacza rachunku mogą otrzymać zgromadzone tam pieniądze.Zapis bankowy na wypadek śmierci to alternatywne dla testamentu rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Należy pamiętać jednak, ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Bankowe zapisy na wypadek śmierci dokonane przed 2004 r.
  Prawo bankowe odnośnie zapisów bankowych na wypadek śmierci zmieniły się w 2004 roku. Obecnie dyspozycji takich można dokonać jedynie na rzecz określonej grupy osób, kiedyś natomiast posiadacz rachunku nie był skrępowany w tym zakresie przepisami prawa. Pojawia się problem co zrobić z dyspozycjami złożonymi na tle starego stanu prawnego.Obecny stan prawnyObecny art. 56 ustawy - Prawo ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Odwołanie testamentu
  Powołanym do spadku można być bądź na postawie testamentu bądź na podstawie ustawy. Spadkobranie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy. Tylko od woli spadkodawcy zależy czy sporządzi on testament.Spadkodawca aż do swojej śmierci może odwołać sporządzone przez siebie testamenty. W polskim prawie dysponować majątkiem na wypadek śmierci można jedynie ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  Swoim majątkiem na wypadek śmierci można rozporządzać sporządzając testament. Jednak nie jest to jedyne rozwiązanie, aby zabezpieczyć finansowo określone osoby na wypadek śmierci. Odrębne uregulowanie przewiduje prawo bankowe.Artykuł 56 ustawy - Prawo bankowe pozwala na dokonanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Należy jednak pamiętać, że takiego rozporządzenia można dokonać ...