Wszystkie artykuły

  Spadki i darowizny 04.12.2015
  Zabezpieczenia spadku - będą nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowy sposób zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, zawartości protokołu ze spisu majątku ruchomego. Dokument reguluje również szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych, zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem. ...

  Umowy 19.04.2015
  Organizacja pozarządowa przed sądem
  Istotną kwestią jest możliwość występowania – pod pewnymi warunkami – organizacji pozarządowej w procesie sądowym, na rzecz osoby fizycznej. W tym celu wymagana jest pisemna zgoda tej osoby. Organizacja pozarządowa może wystąpić na rzecz osoby fizycznej, wytaczając na jej rzecz powództwo bądź przystępując do niej w toczącym się już postępowaniu. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ...

  Ochrona konsumentów 06.08.2013
  6 zasad, o których warto pamiętać podczas wyprzedaży
  Letnie wyprzedaże to już tradycja na polskim rynku. W szale wakacyjnych zakupów łatwo stracić głowę i dokonać niewłaściwego wyboru. Warto pamiętać, jakie prawa przysługują nam podczas sezonowych obniżek.Po pierwsze - porównujmy oferty różnych sklepów. Wywieszki, bilbordy często informują o korzystnych warunkach wyprzedaży sezonowej dotyczącej całego asortymentu w sklepie. W ...

  Ochrona konsumentów 05.09.2012
  Czy piramida finansowa może być zgodna z prawem
  Działalność piramid finansowych wygląda na skomplikowany proces sprzedażowy. W rzeczywistości jednak jest łatwa do rozpoznania. Ofiarami takiej działalności jest wiele osób. Mimo iż w ostatnio, ze względu na delegalizację podobnego systemu finansowego, ilość piramid znacznie się zmniejszyła, część z nich wciąż działa. Warto zatem wiedzieć jak je rozpoznać i jak bronić się ...

  Umowy 31.08.2012
  Czym charakteryzuje się umowa zlecenia
  Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu.Czynności ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy wynajmujący może wejść do lokalu
  Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu. Na skutek zawarcia umowy najmu (lub podobnej umowy) traci on jednak prawo do korzystania i używania lokalu. Nie może on również w nim przebywać ani z niego korzystać. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy wynajmujący może wejść do lokalu, który komuś wynajął.Procedurę wejścia do lokalu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Komu przysługuje lokal socjalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabrania eksmitowania ludzi „na bruk”. Osobom, którym nie przysługuje inny lokal, gmina powinna zapewnić lokal socjalny. Orzekając w sprawie eksmisji sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których eksmisja dotyczy. Sąd musi z ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Czy tylko wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania
  Stronami umowy najmu lokalu mieszkalnego są wynajmujący i najemca. Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu, który oddaje lokal do używania innej osobie. Najemca to osoba biorąca lokal w najem. Najemca nazywany jest również lokatorem. Umowę najmu lokalu może wypowiedzieć jednak nie tylko strona ale i inny lokator. Prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie umowy najmu przysługuje ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy najemca musi zapłacić kaucję
  Często umowy najmu lokali przewidują zapłatę kaucji. Wysokość kaucji, jej zwrot i waloryzację regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te warto przeczytać przed podpisaniem umowy i wpłaceniem kaucji.Wpłata kaucji ma zabezpieczać interesy wynajmującego. Z kaucji wynajmujący może potrącać należności względem ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Co jest lokalem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera definicję legalną lokalu. Umieszczenie takiej definicji nie rozwiało jednak wszelkich wątpliwości. Dlatego też na tym gruncie mamy bogate orzecznictwo sądowe. Lokal w rozumieniu ustawy Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4, lokalem jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także ...