Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy wynajmujący może wejść do lokalu
  Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu. Na skutek zawarcia umowy najmu (lub podobnej umowy) traci on jednak prawo do korzystania i używania lokalu. Nie może on również w nim przebywać ani z niego korzystać. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy wynajmujący może wejść do lokalu, który komuś wynajął.Procedurę wejścia do lokalu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Komu przysługuje lokal socjalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabrania eksmitowania ludzi „na bruk”. Osobom, którym nie przysługuje inny lokal, gmina powinna zapewnić lokal socjalny. Orzekając w sprawie eksmisji sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których eksmisja dotyczy. Sąd musi z ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Czy tylko wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania
  Stronami umowy najmu lokalu mieszkalnego są wynajmujący i najemca. Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu, który oddaje lokal do używania innej osobie. Najemca to osoba biorąca lokal w najem. Najemca nazywany jest również lokatorem. Umowę najmu lokalu może wypowiedzieć jednak nie tylko strona ale i inny lokator. Prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie umowy najmu przysługuje ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy najemca musi zapłacić kaucję
  Często umowy najmu lokali przewidują zapłatę kaucji. Wysokość kaucji, jej zwrot i waloryzację regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te warto przeczytać przed podpisaniem umowy i wpłaceniem kaucji.Wpłata kaucji ma zabezpieczać interesy wynajmującego. Z kaucji wynajmujący może potrącać należności względem ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Jakie obowiązki ma najemca lokalu
  Nie tylko wynajmujący ma obowiązki. Również najemca jest zobowiązany do pewnych działań i zaniechań. Obowiązki najemcy określa przede wszystkim kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Najemca, w ustawie nazywany również lokatorem, to osoba wynajmująca lokal od inne osoby. Warto wiedzieć, że lokator to pojęcie szersze ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Jakie obowiązki ma wynajmujący lokal mieszkalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy nakłada na osoby wynajmujące lokal pewne obowiązki. Warto pamiętać, że ustawa jest prawem szczególnym względem kodeksu cywilnego. Dlatego tez powinna ona mieć pierwszeństwo stosowania przed kodeksem cywilnym.Wynajmującym jest najczęściej właściciel lokalu. Jest to osoba wynajmująca lokal innej osobie. Na wynajmującym spoczywa ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Kto jest lokatorem według polskiego prawa
  Polskie prawo w szczególny sposób chroni lokatorów. Lokatorem - zgodnie z przepisami prawa - jest najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.Przepisy ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego chronią tylko lokatorów. Warto, zatem wiedzieć, kto jest lokatorem a więc komu ochrona przysługuje. Definicja ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Co jest lokalem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera definicję legalną lokalu. Umieszczenie takiej definicji nie rozwiało jednak wszelkich wątpliwości. Dlatego też na tym gruncie mamy bogate orzecznictwo sądowe. Lokal w rozumieniu ustawy Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4, lokalem jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Czy wynajmujący może odciąć dostawę wody najemcy
  Zdarza się, że najemca zalega z czynszem względem wynajmującego. W takiej sytuacji wynajmujący podejmuje często desperackie działania w celu odzyskania pieniędzy. Jednym z takich działań może być odcięcie dostawy wody. Powstaje jednak pytanie czy takie działanie jest zgodne z prawem. Wynajmujący to najczęściej właściciel mieszkania. Najemcą (lokatorem ) jest osoba używająca lokalu ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Lokale mieszkalne z ustawy o ochronie praw lokatorów
  Na gruncie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pojawił się problem jakie warunki powinien spełniać lokal, aby można było nazywać go mieszkalnym. Jednak przyjmuje się, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich lokali zajmowanych na cele mieszkalne. Problem ten nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Jednakże przyjmuje się, że przepisy ...