Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Jakie obowiązki ma najemca lokalu
  Nie tylko wynajmujący ma obowiązki. Również najemca jest zobowiązany do pewnych działań i zaniechań. Obowiązki najemcy określa przede wszystkim kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Najemca, w ustawie nazywany również lokatorem, to osoba wynajmująca lokal od inne osoby. Warto wiedzieć, że lokator to pojęcie szersze ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Jakie obowiązki ma wynajmujący lokal mieszkalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy nakłada na osoby wynajmujące lokal pewne obowiązki. Warto pamiętać, że ustawa jest prawem szczególnym względem kodeksu cywilnego. Dlatego tez powinna ona mieć pierwszeństwo stosowania przed kodeksem cywilnym.Wynajmującym jest najczęściej właściciel lokalu. Jest to osoba wynajmująca lokal innej osobie. Na wynajmującym spoczywa ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Kto jest lokatorem według polskiego prawa
  Polskie prawo w szczególny sposób chroni lokatorów. Lokatorem - zgodnie z przepisami prawa - jest najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.Przepisy ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego chronią tylko lokatorów. Warto, zatem wiedzieć, kto jest lokatorem a więc komu ochrona przysługuje. Definicja ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Czy wynajmujący może odciąć dostawę wody najemcy
  Zdarza się, że najemca zalega z czynszem względem wynajmującego. W takiej sytuacji wynajmujący podejmuje często desperackie działania w celu odzyskania pieniędzy. Jednym z takich działań może być odcięcie dostawy wody. Powstaje jednak pytanie czy takie działanie jest zgodne z prawem. Wynajmujący to najczęściej właściciel mieszkania. Najemcą (lokatorem ) jest osoba używająca lokalu ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Lokale mieszkalne z ustawy o ochronie praw lokatorów
  Na gruncie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pojawił się problem jakie warunki powinien spełniać lokal, aby można było nazywać go mieszkalnym. Jednak przyjmuje się, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich lokali zajmowanych na cele mieszkalne. Problem ten nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Jednakże przyjmuje się, że przepisy ...

  Zadośćuczynienie 16.08.2012
  Co grozi właścicielowi psa, który pogryzł człowieka
  Wiele osób nie może sobie wyobrazić życia bez swojego czworonożnego przyjaciela, jakim jest pies. Zwierzęta te potrafią być jednak również bardzo niebezpieczne, o czym często donoszą media. Jakie zatem konsekwencje poniesie właściciel, którego pupil zaatakował człowieka? Odpowiedzialność cywilna, za wyrządzoną przez zwierzę szkodę, została uregulowana w art. 431 Kodeksu cywilnego. ...

  Grunty, budynki, lokale 01.08.2012
  Wpływ wyroku TK na prawa działkowców płacących za dzierżawę
  Wydany 11 lipca 2012 r. wyrok TK uznał za niezgodne z Konstytucją aż dwadzieścia cztery artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Orzeczenie takie wzbudziło wiele kontrowersji, zwłaszcza w środowisku działkowców obawiających się, że wiele lat pracy poświęconej ich ogrodom pójdzie na marne ze względu na przekazanie dotychczasowych terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych ...

  Grunty, budynki, lokale 01.08.2012
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Oznacza to, że właściciel gruntu, chcąc wybudować na nim budynek, przeprowadzić roboty budowlane, a nawet zmienić sposób użytkowania budynku, musi wystąpić o wydanie decyzji o warunkach ...

  Grunty, budynki, lokale 01.08.2012
  Jak uniemożliwić budowę na sąsiednim gruncie
  Duże, planowane inwestycje często budzą wiele obaw wśród właścicieli sąsiednich gruntów, zwykle wywołanych niechęcią do zmiany otoczenia, do którego przywykli. Zdarza się jednak, że nowy budynek faktycznie może w istotny sposób utrudnić życie sąsiadom. Warto wiedzieć zatem jak bronić się przed niepożądanymi efektami takiej budowy.Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, ...

  Ochrona konsumentów 27.07.2012
  Czy zwrot niewadliwego towaru jest możliwy
  Coraz częściej można w sklepach zauważyć informację: „Zwrotów nie przyjmujemy”. Czy takie działanie sprzedawcy jest zgodne z prawem? Jeśli towar jest niewadliwy, a kupiliśmy go przez pomyłkę, to odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca.Regulację dotyczącą sprzedaży z udziałem konsumentów, znajdziemy w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie ...