Wszystkie artykuły

  Ochrona konsumentów 10.07.2012
  Co zrobić, gdy biuro podróży nie wywiązuje się z umowy
  Podczas gdy snucie planów urlopowych można uznać za jeden z przyjemniejszych etapów wypoczynku, rozczarowanie z usług biura podróży zaliczyć trzeba do najbardziej zniechęcających. Tymczasem zła jakość świadczonych usług, a także tendencja do nierzetelnego przedstawiania informacji w folderach zepsuły wypoczynek wielu turystom. Warto zatem wiedzieć, jak radzić sobie z nieuczciwym ...

  Spadki i darowizny 26.06.2012
  Czy można dziedziczyć roszczenia odszkodowawcze
  Zgodnie z ustawową definicją, w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które posiadał lub do których był zobowiązany w chwili śmierci, a które nie były ściśle związane z jego osobą. Takie uregulowanie pozwala zatem na dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych.Roszczenia o charakterze majątkowym przechodzą z chwilą śmierci osoby, która była do nich uprawniona ...

  Spadki i darowizny 26.06.2012
  Czy umową można podzielić spadek
  Obowiązująca w polskim systemie prawnym zasada swobody umów, pozwala ułożyć stosunek prawny łączący strony według ich własnego uznania, ale tak, by nie był on sprzeczny z właściwością tego stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Ograniczenia ustawowe, co do swobody zawieranych umów, można znaleźć m.in. w przepisach dotyczących spadku.Ustawodawca w art. 1047 kodeksu ...

  Spadki i darowizny 20.06.2012
  Spadek z dobrodziejstwem inwentarza
  Kiedy w skład spadku wchodzą także długi, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, które skutkuje tym, że osoba, która odrzuciła spadek jest wyłączona od dziedziczenia i traktowana tak, jakby nie dożyła jego otwarcia. Inną możliwością ograniczenia spadkobiercy za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na czym takie przyjęcie polega?Zgodnie ...

  Ochrona konsumentów 15.06.2012
  W jaki sposób można reklamować towar jeśli skończyła się gwarancja
  Gwarancja to uprawnienie dodatkowe, które wcale nie jest niezbędne do złożenia reklamacji. Każdy klient ma bowiem do wyboru dwa tryby dochodzenia roszczeń reklamacyjnych. Może skorzystać z gwarancji lub z trybu niezgodności towaru z umową. W sytuacji gdy gwarancja była na przykład na rok, towar można reklamować przez kolejny rok powołując się na niezgodność towaru z umową.Niezgodność ...

  Ochrona konsumentów 15.06.2012
  Rzecznik konsumentów - w czym może nam pomóc
  W urzędach miasta i starostwach powiatowych działają rzecznicy konsumentów. Jednak niewiele osób wie, że można go poprosić o bezpłatną pomoc w przypadku naruszenia indywidualnych praw konsumenta, na przykład związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych czy bankowych. Sprawdź zatem, jakie kompetencje ma rzecznik konsumentów i z jakimi problemami można się do niego ...

  Ochrona konsumentów 15.06.2012
  Pozwy zbiorowe – kiedy można starać się w ten sposób o odszkodowanie
  Jeśli doznałeś szkody wyrządzonej przez bank, dewelopera lub inną firmę i wiesz, że nie tylko Ty zostałeś pokrzywdzony, możesz razem z grupą tych osób wystąpić z pozwem zbiorowym. W postępowaniu grupowym z pozwem zbiorowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, których roszczenia oparte są na tej samej podstawie faktycznej, a więc na przykład: uczestnicy ...

  Ochrona konsumentów 15.06.2012
  Prawa pasażera i turysty podczas podróży
  Wyjeżdżając na urlop warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa w razie nagłych nieprzewidzianych okoliczności takich jak odwołany lot, opóźniony pociąg czy zaginiony bagaż. Warto wiedzieć, gdzie w takim przypadku możemy się odwoływać.Podróż samolotem Jeśli będziesz czekać na lotnisku na opóźniony lot, masz prawo bezpłatnie otrzymywać posiłki i napoje oraz bieżące informacje ...

  Spadki i darowizny 15.06.2012
  Wydziedziczenie dziecka – kiedy jest możliwe
  Pominięcie potomka w testamencie nie wystarczy by go wydziedziczyć. Wówczas i tak będzie przysługiwał mu zachowek, czyli połowa sumy, jaką dostałby gdyby spadkodawca nie przygotował testamentu i gdyby majątek był dzielony ustawowo między wszystkich spadkobierców.Dziedziczenie może nastąpić na podstawie ustawy (prawo do spadku przepisy przyznają najbliższej rodzinie spadkodawcy) ...

  Spadki i darowizny 14.06.2012
  W jaki sposób można odrzucić spadek
  W spadku można otrzymać nie tylko majątek, ale też długi. Można jednak uniknąć ich spłacania. Spadkobierca ma bowiem prawo w ciągu sześciu miesięcy odrzucić spadek lub może przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może: przyjąć spadek w sposób prosty co oznacza, że odpowiada za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza ...