Wszystkie artykuły

  Zadośćuczynienie 08.06.2018
   Śmierć osoby najbliższej - szacowanie wysokości zadośćuczynienia
  Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od sprawcy zdarzenia odpowiedzialnego za nie. Problem może jednak stanowić oszacowanie wysokości żądanej kwoty.W jaki sposób ją określić?Należy mieć ...

  Zadośćuczynienie 16.08.2012
  Co grozi właścicielowi psa, który pogryzł człowieka
  Wiele osób nie może sobie wyobrazić życia bez swojego czworonożnego przyjaciela, jakim jest pies. Zwierzęta te potrafią być jednak również bardzo niebezpieczne, o czym często donoszą media. Jakie zatem konsekwencje poniesie właściciel, którego pupil zaatakował człowieka? Odpowiedzialność cywilna, za wyrządzoną przez zwierzę szkodę, została uregulowana w art. 431 Kodeksu cywilnego. ...

  Zadośćuczynienie 18.05.2012
  Skuteczne dochodzenie naprawienia szkody
  W polskim prawie rozróżniamy szkodę wynikającą z czynu niedozwolonego oraz szkodę wynikającą z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. W dalszej części będzie mowa o odszkodowaniu za czyny niedozwolone, w języku prawniczym nazywane deliktami. Różne reżimyKodeks cywilny przewiduje różne reżimy odpowiedzialności deliktowej. Podstawowym z nich jest odpowiedzialność na ...