Wszystkie artykuły

  Przedsiębiorca 23.10.2018
  Przedawniony dług u windykatora
  Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł poświęcony problemowi wzrastającej liczby dłużników. Artykuł przygotowany został w oparciu  o dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor. Ze zgromadzonych informacji wynika, że na koniec I kwartału 2018 r. liczba zadłużonych Polaków wzrosła do 2 mln 691 tys. 458 osób, a suma ich długów przekroczyła kwotę 65,7 mld zł (gazetaprawna.pl). ...

  Przedsiębiorca 20.04.2017
  Przedsiębiorcom jeszcze bardziej opłaci się zatrudniać skazanych
  Wysokość ryczałtu otrzymywanego przez przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności może wzrosnąć do 35%. Poznaj szczegóły.Projekt przygotowanych zmian w ustawie z 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zakłada, że wysokość ryczałtu otrzymywanego przez przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności wzrośnie aż do 35%, podczas gdy ...