Wszystkie artykuły

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28.02.2019
  Odpowiedzialność członków zarządu po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wynikają one z umów obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Takie wnioski płyną z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. sygn. akt: III CZP 78/18Treść pytania skierowanego ...

  Przedsiębiorca 23.10.2018
  Przedawniony dług u windykatora
  Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł poświęcony problemowi wzrastającej liczby dłużników. Artykuł przygotowany został w oparciu  o dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor. Ze zgromadzonych informacji wynika, że na koniec I kwartału 2018 r. liczba zadłużonych Polaków wzrosła do 2 mln 691 tys. 458 osób, a suma ich długów przekroczyła kwotę 65,7 mld zł (gazetaprawna.pl). ...

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 08.06.2018
  Jak rozwiązać spółkę z o.o w przypadku braku zgody wspólnika?
  W przypadku braku zgody wspólnika na rozwiązanie spółki z o.o. o jej rozwiązanie można zwrócić się do sądu. Zgodnie z art. 271 pkt. 1 k.s.h. sąd może wyrokiem orzec o rozwiązaniu spółki (poza przypadkami, o których mowa w art. 21) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny ...