Wniosek o rozwiązanie adopcji

Data: 11-04-2012 r.

W niektórych przypadkach może dojść do rozwiązania stosunku przysposobienia, czyli adopcji. Rozwiązania adopcji może żądać zarówno przysposabiający, jak i przysposobiony.

Rozwiązanie adopcji może nastąpić tylko z ważnych powodów w drodze orzeczenia sądu. Jeżeli przez rozwiązanie adopcji ucierpiałoby dobro dziecka, wówczas rozwiązanie adopcji nie jest możliwe.

Jeżeli sąd rozwiąże adopcję, może - w razie potrzeby - utrzymać w mocy obowiązek uiszczania alimentów na dziecko.

Zasadą jest, że po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie adopcji nie jest możliwe, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy w sądzie o rozwiązanie adopcji. Jeżeli rozwiązanie adopcji nastąpiło po śmierci przysposabiającego, skutki adopcji ustają w chwila jego śmierci.

Nie jest możliwe rozwiązanie adopcji jeżeli rodzice dziecka adoptowanego wyrazili zgodę bez wskazania osób przysposabiających.

Zasadą jest, że po rozwiązaniu adopcji dziecko zachowuje nazwisko oraz imię lub imiona nabyte w związku z adopcją. Jednak sąd może też z ważnych powodów lub na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego orzec, że przysposobiony wraca do nazwiska, jakie nosił przed orzeczeniem adopcji. W przypadku imienia lub imion, na wniosek przysposobionego orzeka o powrocie do wcześniej noszonego imienia lub imion.

Poza przysposobionym i przysposabiającym pozew o rozwiązanie adopcji może złożyć także prokurator.

Aneta Mościcka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29457 )
Array ( [docId] => 29457 )