Wszystkie artykuły

  Alimenty 02.11.2017
  Czy alimenty bez rozwodu są możliwe?
  Podczas konsultacji udzielanych w sprawach rodzinnych, bardzo często pada pytanie „czy mogę domagać się alimentów od współmałżonka na siebie i na dziecko w sytuacji, gdy nie został orzeczony rozwód?”. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, pamiętać jednakże należy o kilku kwestiach, gdyż dochodzone w takim przypadku roszczenie nie będzie stricte roszczeniem ...

  Alimenty 23.10.2017
  Dziecko jest już dorosłe, nadal mam płacić alimenty?
  Rodziców względem dziecka obciąża ustawowy obowiązek alimentacyjny, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią bowiem, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z zacytowanej regulacji ...

  Alimenty 05.09.2012
  Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika alimentacyjnego
  Wyegzekwowanie alimentów od dłużnika alimentacyjnego, który uchyla się od ich płacenia jest trudne. Znacznie więcej problemów występuje, gdy nie jest znany adres zamieszkania dłużnika. Co w takim przypadku należy zrobić i do kogo się udać? Gdy nie jest znany adres zamieszkania dłużnika, a znany jest adres jego miejsca pracy, można udać się do pracodawcy, który ma obowiązek dokonywania ...

  Alimenty 24.08.2012
  Czy dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów na wnuki
  Powszechne jest przekonanie, że tylko rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem dziecka. W niektórych przypadkach taki obowiązek może także ciążyć na dziadkach dziecka. Dzieje się tak mi.in. w przypadku, gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentów w bliższej kolejności. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem ...

  Alimenty 20.06.2012
  Kiedy można ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
  Sprawy sądowe, mające za przedmiot ustalenie i nałożenie obowiązku alimentacyjnego, nie należą do łatwych i niestety często bardzo długo trwają. Prawomocny wyrok w tym zakresie oraz postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego, nie zawsze jednak doprowadzają do faktycznego uzyskania alimentów od niego, co więc zrobić w takiej sytuacji?Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym ...

  Alimenty 20.06.2012
  Alimenty w czasie ciąży
  Ciąża i poród jest dla każdej kobiety niezwykłym wydarzeniem, które zmienia całe jej dotychczasowe życie. Niestety, wymaga także znacznych nakładów finansowych. Oczywiste jest, że małżonkowie, którzy spodziewają się potomstwa, wspólnie ponoszą te wydatki. Co jednak powinna zrobić, matka, która urodzi dziecko poza związkiem małżeńskim, a ojciec tego dziecka nie poczuwa się ...

  Alimenty 20.06.2012
  Obowiązek alimentacyjny po rozwiązaniu stosunku przysposobienia
  Rozwiązanie stosunku przysposobienia powoduje, ustanie wszelkich skutków jakie poprzez nawiązanie tego stosunku powstały. Jednak, na podstawie art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może, pomimo orzeczenia rozwiązania przysposobienia, utrzymać w mocy istniejący pomiędzy stronami obowiązek alimentacyjny. Owy obowiązek alimentacyjny jest uzasadniony istnieniem tylko stosownych ...

  Alimenty 14.06.2012
  Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko
  Rodzice muszą płacić alimenty do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko jest już dorosłe, czy nie. Są jednak sytuacje, kiedy rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dorosłych (pełnoletnich) dzieci. Dziecko, nawet jeśli jest pełnoletnie, ale nadal się uczy, a w związku z tym ...

  Alimenty 01.06.2012
  Wysokość alimentów a możliwości zarobkowe zobowiązanego
  Ustawodawca, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, określając zakres obowiązku alimentacyjnego, uzależnił go od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Co należy więc rozumieć, przez możliwości zarobkowe i majątkowe?Otóż, użycie takiego sformułowania, oznacza, że określając wysokość obowiązku alimentacyjnego ...

  Alimenty 01.06.2012
  Zasądzenie alimentów od osoby pozbawionej wolności
  Od jakiegoś czasu można zaobserwować coraz większą ilość spraw, których przedmiotem jest ubieganie się o świadczenia alimentacyjne od osób, które nie przyczyniają się do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, gdyż odbywają karę pozbawienia wolności.Początkowo, w rozstrzyganiu tego typu powództw, kierowano się wskazaniami Sądu Najwyższego, który przyjął, iż wykładnikiem ...