Wszystkie artykuły

  Alimenty 09.04.2012
  Kiedy były małżonek może żądać alimentów
  Były małżonek nie zawsze może żądać alimentów. Zasady ich przyznania różnią się w zależności od tego, czy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków przy rozwodzie, czy też rozwód został orzeczony bez orzekania o winie lub z winy obojga stron. Sprawdź, jakie są zasady żądania alimentów od byłego małżonka.Brak wyłącznej winy przy rozwodzie Małżonek rozwiedziony, ...

  Alimenty 09.04.2012
  Kto jest ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa
  Nawet gdy małżonkowie nie żyją już razem, lecz rozwód nie został jeszcze orzeczony, istnieje domniemanie, że dziecko urodzone przez mężatkę jest dzieckiem jej męża. Domniemanie to nie może zostać obalone poprzez wskazanie innego ojca w akcie urodzenia dziecka lub wskazanie, że ojciec jest nieznany. Niezbędne jest wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.Domniemanie ojcostwa Jeżeli ...

  Alimenty 08.04.2012
  Dziecko też zapłaci alimenty
  Alimenty są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania i w miarę potrzeby także środków wychowania, które mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb uprawnionego. Taka definicja alimentów kojarzy się z najpopularniejszą formą w jakiej występują, a więc z świadczeniem rodzica na rzecz dziecka. Czy jednak rodzic może dochodzić od dziecka wsparcia w formie alimentów? Zgodnie ...

  Alimenty 07.04.2012
  Termin zaprzeczenia ojcostwa
  Przepisy prawa przewidują tzw. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Domniemanie to może zostać obalone poprzez zaprzeczenie ojcostwa. Przepisy określają terminy, w czasie których takie zaprzeczenie jest możliwe. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później ...