Wszystkie artykuły

  Majątek małżonków 02.11.2017
  Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa - na co będzie mieć wpływ
  Z chwilą zawarcia małżeństwa, gdy małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć majątkowej umowy małżeńskiej, powstaje między nimi z mocy prawa wspólność ustawowa małżeńska, czyli od tej pory co jest moje, to jest twoje. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą jednak zmienić zdanie i ustanowić między sobą np. rozdzielność majątkową, w praktyce jednakże instytucja ...

  Majątek małżonków 02.09.2012
  Jakie małżeńskie ustroje majątkowe przewiduje prawo
  Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, chyba że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński postanowiły inaczej, podpisując umowę majątkową (intercyzę). Wówczas będzie obowiązywała rozdzielność majątkowa. Zobacz, z jakimi jeszcze małżeńskimi ustrojami majątkowymi możemy mieć do czynienia. Biorąc pod uwagę podstawę prawną, wyróżniamy ...

  Majątek małżonków 20.06.2012
  Czy sąd podzieli długi małżonków
  Rozwód prowadzi do powstania rozdzielności majątkowej małżonków, a to z kolei łączy się z koniecznością podziału ich majątku. Podział majątku może nastąpić w formie umowy między małżonkami, bądź podziału może dokonać sąd, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii.Dokonywany przez sąd podział majątku obejmuje tylko aktywa, które wchodzą w skład ...

  Majątek małżonków 11.04.2012
  Zgoda małżonka na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem
  Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska, co oznacza, że oboje małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. W niektórych wypadkach małżonek może sprzeciwić się dokonaniu czynności, która przekracza zwykły zarząd tym majątkiem.Każdy z małżonków może posiadać oraz korzystać z rzeczy należących ...

  Majątek małżonków 08.04.2012
  Co w małżeństwie nie jest wspólne
  Jeśli małżonkowie przed ślubem nie uzgodnili inaczej (np. w intercyzie), to w trakcie małżeństwa istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa (każda rzecz jest wspólna). Czy jednak od momentu ślubu rzeczywiście zostajemy ograniczeni w tym co możemy posiadać i wszystko teraz, gdy należy do nas to także i do współmałżonka? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, gdyż ...